Gå direkt till innehållet

Sammanträden 2017

Regionstyrelsen 13 December, 2017

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Regionstyrelsens sammanträde 2017-12-13 Internbudget 2018 för regionstyrelsens övriga verksamheter Länstransportplan för Blekinge 2018–2029 Idrottspolitiskt program i Blekinge 2018-2022 Ändring av aktieägaravtal för Öresundståg AB Svar på motion; Gång- och cykelväg mellan Biskopsmåla-Kyrkhult

Kultur- och Fritidsnämnden 8 December, 2017

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Protokoll och handlingar Region Blekinges kultur- och fritidsnämnds sammanträde 2017-12-08 Beslutsärenden: - Revisionsrapport - granskning av kulturplanens genomförande och uppföljning - Region Blekinges Idrottspris 2017

Regionstyrelsens arbetsutskott 29 November, 2017

 • Protokoll
 • Protokoll regionstyrelsens arbetutskott, 2017-11-29 Internbudget 2018 för regionstyrelsens övriga verksamheter Länstransportplan för Blekinge 2018–2029 Idrottspolitiskt program i Blekinge 2018-2022 Positionspapper för kulturen Svar på motion; Gång- och cykelväg mellan Biskopsmåla-Kyrkhult Svar på motion; Resandet över länsgräns ska bli lika Förlängd remisstid Kompetensförsörjningsstrategi 2018-2020

Regionstyrelsen 15 November, 2017

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Kallelse till Regionstyrelsens sammanträde 2017-11-15 Delårsrapport per den 31 augusti 2017 Aktualisering av Regional utvecklingsstrategi – Blekingestrategin Överenskommelse om regional samverkan Regional cykelstrategi för Blekinge 2018-2029 Regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 Samverkansavtal och ägaranvisning för Almi Företagspartner Blekinge AB Svar på remiss; Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Svar på remiss; Jämställt Blekinge 2018-2022 Svar på motion; Långsiktigt regionalt fokus på ungdomar Svar på motion; Inför ett inköpsförbud av produkter som innehåller mikroplaster Ändring av Bolagsordning för Öresundståg AB

Kultur- och Fritidsnämnden 10 November, 2017

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Protokoll och handlingar Region Blekinges kultur- och fritidsnämnds sammanträde 2017 11 10 - Idrottspolitiskt program Blekinge 2018-2022 - Ansökan projektmedel Barnfestival 2017-2019 Hällevik (år 2) - Ansökan projektmedel Kulturcrew i nätverket Sydostkultur

Regionstyrelsens arbetsutskott 1 November, 2017

 • Protokoll
 • Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott 2017-11-01

Kultur- och Fritidsnämnden 13 Oktober, 2017

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Beslutsärenden Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd 2017-10-13 - Delårsbokslut 2017-08-31 - Förslag till sammanträdesplan 2018 - Idrottspolitiskt program Blekinge 2018-2020 - Kulturstipendiater Region Blekinge 2017 - Kulturpris Region Blekinge 2017 - Regional Kulturplan för Blekinge 2018-2020 remiss

Trafiknämnden 12 Oktober, 2017

 • Protokoll
 • 4. Sammanträdesplan 2018 för trafiknämnden 5. Regional cykelstrategi för Blekinge 2018–2029 6. Delårsbokslut för trafiknämnden per 2017-08-31 7. Svar på motion från Centerpartiet – Resandet över länsgräns ska bli lika 8. Information nytt Biljett- och betalsystem

Regionstyrelsen 13 September, 2017

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Priser och produkter i kollektivtrafiken 2018 Budget och verksamhetsplan 2018 Svar på remiss; Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län Svar på remiss; Ett hållbart Blekinge – regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017–2020 Svar på revisionsrapport; Granskning av upphandlingsförfarandet inom Region Blekinge Sammanträdesdatum för regionstyrelsen 2018 Svar på motion; Landbaserad fiskodling Svar på motion; Gång- och cykelväg mellan Biskopsmåla-Kyrkhult Anmälan inkomna motioner/medborgarförslag Avsägelser Information Delegationsbeslut Anmälningsärenden Övrigt

Regionstyrelsens arbetsutskott 30 Augusti, 2017

 • Protokoll
 • Priser och produkter i kollektivtrafiken 2018 Budget och verksamhetsplan 2018 Svar på remiss; Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län Svar på remiss; Ett hållbart Blekinge – regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017–2020 Svar på revisionsrapport; Granskning av upphandlingsförfarandet inom Region Blekinge Sammanträdesdatum för regionstyrelsen 2018 Svar på motion; Inför ett inköpsförbud av produkter som innehåller mikroplaster Svar på motion; Landbaserad fiskodling Svar på motion; Gång- och cykelväg mellan Biskopsmåla-Kyrkhult Svar på remiss; Ny målstyrning för transportpolitiken – Trafikanalys rapport (2017:1) Projekt; OECD Monitoring Review Småland Blekinge (Regionförbundet Kalmar län)