Gå direkt till innehållet

Sammanträden 2017

Kultur- och Fritidsnämnden 17 Mars, 2017

Trafiknämnden 17 Mars, 2017

 • Protokoll
 • Nytt lokalt regelverk och nya/reviderade styrdokument avseende färdtjänst Delegationer för färdtjänst och riksfärdtjänst Utkast till regional cykelstrategi för Blekinge 2018-2029 Årsbokslut 2016

Kultur- och Fritidsnämnden 10 Februari, 2017

Regionstyrelsen 8 Februari, 2017

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Kallelse regionstyrelsen 2017-02-08 Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Krösatågstrafik Allmän trafikplikt för tågtrafik på sträckan Emmaboda‐Karlskrona Överenskommelse om samfinansiering av åtgärder på Blekinge kustbana Överenskommelse om samfinansiering av åtgärder på Sydostlänken Sydsvenska prioriteringar i infrastrukturen inför perioden 2018‐2029 Svar på motion; Enzons busstrafik i Blekinge Svar på revisionsrapport; Uppföljning av granskning av hantering av   allmänna handlingar Delegation till regionstyrelsens ordförande i brådskande ärenden Firmateckning för Region Blekinge – aktualisering Nominering av ledamot i Öresundståg AB

Regionstyrelsens arbetsutskott 25 Januari, 2017

 • Protokoll
 • Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25

Sammanträden 2016

Kultur- och Fritidsnämnden 16 December, 2016

Trafiknämnden 15 December, 2016

 • Protokoll
 • Internbudget 2017 Uppföljning intern kontrollplan 2016 (tillfälle 2) Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Krösatågssystemet Beslut om allmän trafikplikt för tågtrafik på sträckan Emmaboda-Karlskrona Riktlinjer för bemötande av funktionsnedsatta i allmän kollektivtrafik Motion från Sverigedemokraterna

Regionstyrelsen 14 December, 2016

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Kallelse regionstyrelsen 2016-12-14 Internbudget 2017 – regionstyrelsens övriga verksamheter Finansiell policy för Region Blekinge Budget- och planeringsprocess – förändring av tidplan Allmän trafikplikt för båttrafik i Blekinge län Svar på motion; Möjlighet att ta med cykel på bussen Projekt; Interconnect Projekt; Kultur för hållbar regional utveckling

Regionstyrelsens arbetsutskott 30 November, 2016

 • Protokoll
 • Protokoll från sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott 2016-11-30 Internbudget 2017 – regionstyrelsens övriga verksamheter Finansiell policy för Region Blekinge Budget- och planeringsprocess – förändring av tidplan Allmän trafikplikt för båttrafik i Blekinge län Remissvar; Nytt samverkansavtal Öresundståg Svar på motion; Möjlighet att ta med cykel på bussen Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar Svar på revisionsrapport; Uppföljning av granskning av hantering av allmänna handlingar Projekt; Interconnect (Region Blekinge) Projekt; Kultur för hållbar regional utveckling (Region Blekinge) Projekt; Social Inkludering och Tillväxt i Blekinge (Coompanion) Projekt; Cesam Blekinge 2017 (NetPort) Projekt; BTH Idrottsakademi - ökad tillväxt för Blekinges idrottsföreningar (BTH)

Kultur- och Fritidsnämnden 11 November, 2016