Gå direkt till innehållet

Sammanträden 2016

Regionstyrelsen 12 Oktober, 2016

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Kallelse regionstyrelsen 2016-10-12 Delårsbokslut per den 31 augusti 2016 Avrapportering internkontroll Projekt; Visit Blekinge 2017‐2020, fas II

Kultur- och Fritidsnämnden 7 Oktober, 2016

Trafiknämnden 6 Oktober, 2016

 • Protokoll
 • 4. Utökat trafikutbud linje 370 Karlshamn-Tingsryd (Växjö) 5. Komplettering till upphandlingsdirektiv Skärgårdstrafik i Blekinge län 2018 6. Allmän trafikplikt båttrafik 7. Svar på motion angående cykel på buss 8. Delårsbokslut per 2016-08-31 9. Avrapportering 1 internkontrollplan 2016 för trafiknämnden 10. Sammanträdesplan 2017 för trafiknämnden 11. Avveckling av AScan ekonomisk förening 12. Upphandling av utrustning för maskinell validering 13. Remissvar nytt samverkansavtal Öresundståg AB

Regionstyrelsens arbetsutskott 28 September, 2016

 • Protokoll
 • Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott 2016-09-28 Delårsbokslut per den 31 augusti 2016 Avrapportering interna kontrollplaner Projekt; Visit Blekinge 2017-2020, fas II (Visit Blekinge SVB) Projekt; Test-arena Blekinge (Blue Science Park) Projekt; Samverkan för halverad ungdomsarbetslöshet till 2017 (Region Blekinge)

Kultur- och Fritidsnämnden 9 September, 2016

Regionstyrelsen 7 September, 2016

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Regionstyrelsens sammanträde 2016-09-07 Projekt; Nationellt uppdrag för Region Blekinge Priser och produkter i kollektivtrafiken 2017 Rambudget och verksamhetsplan 2017 med inriktning mot 2018 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Blekinge AB 2017 Överenskommelse med Region Skåne om allmän trafikplikt Allmän trafikplikt för regional tågtrafik mellan Karlshamn och Kristianstad Sammanträdesdatum för regionstyrelsen 2017 Remissvar; Mer flyg och bostäder- den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområde Svar på motion; Låt Blekinge bli en fristad för en förföljd konstnär Svar på motion; Trafik på landsbygden

Regionstyrelsens arbetsutskott 24 Augusti, 2016

 • Protokoll
 • Projekt; Nationellt uppdrag för Region Blekinge Rambudget och verksamhetsplan 2017 med inriktning mot 2018 Priser och produkter i kollektivtrafiken 2017 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Blekinge AB 2017 Överenskommelse med Region Skåne om allmän trafikplikt Allmän trafikplikt för regional tågtrafik mellan Karlshamn och Kristianstad Sammanträdesdatum för regionstyrelsen 2017 Remissvar över Rapporten Mer flyg och bostäder- den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet Svar på motion; Låt Blekinge bli en fristad för en förföljd konstnär Svar på motion; Trafik på landsbygden, svar från Trafiknämnden

Trafiknämnden 16 Juni, 2016

 • Protokoll
 • 4. Priser och produkter 2017 5. Svar på inkommen motion från Centerpartiet angående trafik på landsbygden 6. Upphandling av Krösatågstrafik 7. Upphandlingsdirektiv Skärgårdstrafik 2018 8. Upphandlingsdirektiv Serviceresor 2018 9. Underhåll Öresundståg 10. Åtgärder med anledning av trafikförsörjningsprogrammet

Regionstyrelsen 8 Juni, 2016

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Kallelse till regionstyrelsens sammanträde 2016-06-08 Revidering av budget och verksamhetsplan 2016‐2018 Delårsbokslut per den 30 april 2016 Upprättande av intern kontrollplan 2016 för kultur‐ och fritidsnämnden Upprättande av intern kontrollplan 2016 för trafiknämnden Ansvarsfrihet 2015 för Kommunalförbundet Sydarkivera Förslag till ny förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2016‐2018 Remissvar; Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard

Kultur- och Fritidsnämnden 3 Juni, 2016