Gå direkt till innehållet

Sammanträden 2016

Regionstyrelsens arbetsutskott 1 Juni, 2016

 • Protokoll
 • Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01

Kultur- och Fritidsnämnden 4 Maj, 2016

Trafiknämnden 2 Maj, 2016

 • Protokoll
 • 4. Upprättande av internkontrollplan 2016 5. Investeringsbudget 2016 - revidering 6. Trafikförändringar för trafikåret 2016/2017 7. Upphandling av Pågatågstrafik 8. Upphandling avseende underhåll av väderskydd 9. Upphandling avseende rätt att teckna reklamavtal 10. Buss-TV i Blekingetrafikens linjebussar

Regionstyrelsen 27 April, 2016

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Årsredovisning 2015 Prövning av ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden Prövning av ansvarsfrihet för trafiknämnden Återrapportering av intern kontrollplan 2015 Upprättande av intern kontrollplan 2016 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Reviderad upphandlingspolicy Svar på motion; Se över öppen närtrafik i Blekinge län

Regionstyrelsens arbetsutskott 13 April, 2016

 • Protokoll
 • Protokoll Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-04-13

Kultur- och Fritidsnämnden 23 Mars, 2016

Regionstyrelsen 16 Mars, 2016

Regionstyrelsens arbetsutskott 2 Mars, 2016

 • Protokoll
 • Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019 Remissvar; Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2016-2018 Projekt; Centrum för e-samhälle Blekinge 2016 (CeSam) Kommunal samordnad varudistribution (KoSaVa)

Kultur- och Fritidsnämnden 12 Februari, 2016

Trafiknämnden 11 Februari, 2016

 • Protokoll
 • Protokoll trafiknämnden 2016-02-11 § 1 Fastställelse av dagordning § 2 Val av justerare § 3 Information om Kollektivtrafikbarometern 2015 § 4 Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019 § 5 Utökat bussutbud kvällstid till Fur § 6 Information förbifart Backaryd § 7 Rapporter § 8 Övriga frågor