Gå direkt till innehållet

Sammanträden 2016

Trafiknämnden 15 December, 2016

 • Protokoll
 • Internbudget 2017 Uppföljning intern kontrollplan 2016 (tillfälle 2) Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Krösatågssystemet Beslut om allmän trafikplikt för tågtrafik på sträckan Emmaboda-Karlskrona Riktlinjer för bemötande av funktionsnedsatta i allmän kollektivtrafik Motion från Sverigedemokraterna

Regionstyrelsen 14 December, 2016

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Kallelse regionstyrelsen 2016-12-14 Internbudget 2017 – regionstyrelsens övriga verksamheter Finansiell policy för Region Blekinge Budget- och planeringsprocess – förändring av tidplan Allmän trafikplikt för båttrafik i Blekinge län Svar på motion; Möjlighet att ta med cykel på bussen Projekt; Interconnect Projekt; Kultur för hållbar regional utveckling

Regionstyrelsens arbetsutskott 30 November, 2016

 • Protokoll
 • Protokoll från sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott 2016-11-30 Internbudget 2017 – regionstyrelsens övriga verksamheter Finansiell policy för Region Blekinge Budget- och planeringsprocess – förändring av tidplan Allmän trafikplikt för båttrafik i Blekinge län Remissvar; Nytt samverkansavtal Öresundståg Svar på motion; Möjlighet att ta med cykel på bussen Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar Svar på revisionsrapport; Uppföljning av granskning av hantering av allmänna handlingar Projekt; Interconnect (Region Blekinge) Projekt; Kultur för hållbar regional utveckling (Region Blekinge) Projekt; Social Inkludering och Tillväxt i Blekinge (Coompanion) Projekt; Cesam Blekinge 2017 (NetPort) Projekt; BTH Idrottsakademi - ökad tillväxt för Blekinges idrottsföreningar (BTH)

Kultur- och Fritidsnämnden 11 November, 2016

Regionstyrelsen 12 Oktober, 2016

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Kallelse regionstyrelsen 2016-10-12 Delårsbokslut per den 31 augusti 2016 Avrapportering internkontroll Projekt; Visit Blekinge 2017‐2020, fas II

Kultur- och Fritidsnämnden 7 Oktober, 2016

Trafiknämnden 6 Oktober, 2016

 • Protokoll
 • 4. Utökat trafikutbud linje 370 Karlshamn-Tingsryd (Växjö) 5. Komplettering till upphandlingsdirektiv Skärgårdstrafik i Blekinge län 2018 6. Allmän trafikplikt båttrafik 7. Svar på motion angående cykel på buss 8. Delårsbokslut per 2016-08-31 9. Avrapportering 1 internkontrollplan 2016 för trafiknämnden 10. Sammanträdesplan 2017 för trafiknämnden 11. Avveckling av AScan ekonomisk förening 12. Upphandling av utrustning för maskinell validering 13. Remissvar nytt samverkansavtal Öresundståg AB

Regionstyrelsens arbetsutskott 28 September, 2016

 • Protokoll
 • Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott 2016-09-28 Delårsbokslut per den 31 augusti 2016 Avrapportering interna kontrollplaner Projekt; Visit Blekinge 2017-2020, fas II (Visit Blekinge SVB) Projekt; Test-arena Blekinge (Blue Science Park) Projekt; Samverkan för halverad ungdomsarbetslöshet till 2017 (Region Blekinge)

Kultur- och Fritidsnämnden 9 September, 2016

Regionstyrelsen 7 September, 2016

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Regionstyrelsens sammanträde 2016-09-07 Projekt; Nationellt uppdrag för Region Blekinge Priser och produkter i kollektivtrafiken 2017 Rambudget och verksamhetsplan 2017 med inriktning mot 2018 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Blekinge AB 2017 Överenskommelse med Region Skåne om allmän trafikplikt Allmän trafikplikt för regional tågtrafik mellan Karlshamn och Kristianstad Sammanträdesdatum för regionstyrelsen 2017 Remissvar; Mer flyg och bostäder- den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområde Svar på motion; Låt Blekinge bli en fristad för en förföljd konstnär Svar på motion; Trafik på landsbygden