Gå direkt till innehållet

Sammanträden 2016

Kultur- och Fritidsnämnden 23 Mars, 2016

Regionstyrelsen 16 Mars, 2016

Regionstyrelsens arbetsutskott 2 Mars, 2016

 • Protokoll
 • Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019 Remissvar; Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2016-2018 Projekt; Centrum för e-samhälle Blekinge 2016 (CeSam) Kommunal samordnad varudistribution (KoSaVa)

Kultur- och Fritidsnämnden 12 Februari, 2016

Trafiknämnden 11 Februari, 2016

 • Protokoll
 • Protokoll trafiknämnden 2016-02-11 § 1 Fastställelse av dagordning § 2 Val av justerare § 3 Information om Kollektivtrafikbarometern 2015 § 4 Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019 § 5 Utökat bussutbud kvällstid till Fur § 6 Information förbifart Backaryd § 7 Rapporter § 8 Övriga frågor

Regionstyrelsen 3 Februari, 2016

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Remissyttrande; Positionspapper för Sydsveriges infrastruktur Remissyttrande; Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018 – 2029 Samrådsyttrande över Funktionellt prioriterat vägnät Motionssvar; Skyltning till Saxemara båtvarv Arkivreglemente för Region Blekinge Svar på revisionsrapport; Granskning av lönehantering Avveckling av Blekinge Health Arena ideell förening Projekt; Business Blekinge Projekt; Drivkraft!

Regionstyrelsens arbetsutskott 20 Januari, 2016

 • Protokoll
 • Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott 2016-01-20

Sammanträden 2015

Trafiknämnden 17 December, 2015

 • Protokoll
 • Internbudget 2016 Avrapportering intern kontroll

Kultur- och Fritidsnämnden 11 December, 2015

Regionstyrelsen 9 December, 2015

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Kallelse till regionstyrelsens sammanträde 2015-12-09 Internbudget 2016 – övriga verksamheter Justering i bolagsdokument för AB Transitio avseende förändringar i valberedning för styrelse Remissvar; Trafikförsörjningsprogram för Halland 2016-2019 Valärenden
E_WARNING Error in file Template.php at line 1962: FilesystemIterator::__construct(/home/jhvpnquw/domains/regionblekinge.se/public_html/system/expressionengine/cache/default_site/page_cache/): failed to open dir: No such file or directory