Gå direkt till innehållet
Repslagarbana och grönska

Aktuella utlysningar

Här samlar vi aktuella ansökningstider för regionala tillväxtmedel och utlysningar inom regional- och socialfondsprogrammen, Interregprogrammen m.fl.

Regionala tillväxtmedel

Region Blekinge har under 2017 ett mycket begränsat beslutsutrymme. Under året planeras därför endast två stycken ansökningstillfällen; ett på våren och ett på hösten. 

Vi ser gärna projekt som på ett tydligt sätt:

  • bidrar till genomförandet av Blekingestrategin och andra relevanta strategier (se länk i högerspalten)
  • integrerar de horisontella perspektiven i planering, genomförande och uppföljning
  • är regionalt förankrade och sker i bred samverkan vad gäller planering, genomförande och finansiering
  • planerar för implementering, lärande och spridning av resultat.

Därutöver ser vi gärna projekt där regionala tillväxtmedel är medfinansiering till EU-program eller annan extern projektfinansiering, t.ex. från Vinnova och Tillväxtverket.

Sista ansökningsdatum

Preliminärt sista ansökningsdatum för hösten är den 11 september (med beslut tidigast i november 2017). I de fall ansökan avser medfinansiering till andra program (exempelvis Regionalfonden) kan ansökan inkomma tidigare så att medfinansieringsintyg kan ordnas i tid. Kontakta projektkontoret för mer information om när du kan skicka in din ansökan.

Rådgivning

Innan du skickar in ansökan vill vi att du kontaktar projektkontoret för rådgivning och stöd. Ansökningsmaterialet hittar du på sidan för regionala tillväxtmedel.

Tillväxtverkets nationella medel

  • Utlysning: Utveckla modeller för enklare vägar till jobb

Under perioden 23 januari - 30 april har företag, kommuner och organisationer möjlighet att få finansiering för att underlätta för nyanlända och personer som varit utan arbete en längre tid att komma in i arbetsmarknaden. Information om utlysningen finns på Tillväxtverkets hemsida.

  • Utlysning: Kompetens­utveckling  - kulturella och kreativa näringar

Under perioden 27 februari - 18 september har regionala organisationer såsom regionförbund, länsstyrelse, landsting eller motsvarande regionalt självstyrelseorgan/kommunalt samverkansorgan möjlighet att få finansiering för utbildningsprojekt, som syftar till att fördjupa och bredda kunskapen om utveckling av kulturella och kreativa näringar. Information om utlysningen finns på Tillväxtverkets hemsida.

Europeiska Regionalfonden Skåne-Blekinge

Ingen öppen utlysning.

Nästa utlysning planeras att vara öppen mellan den 31 maj - 5 september 2017. I utlysningen kommer det vara möjligt att söka stöd inom fyra insatsområden:

  • Innovation
  • Koldioxidsnål ekonomi
  • Bredband/digitalisering
  • Hållbar stadsutveckling i Malmö

Mer information hittar du på Tillväxtverkets hemsida

Europeiska Socialfonden Skåne-Blekinge

Ingen öppen utlysning.

Kommande utlysningar är öppna mellan den 31 maj - 5 september med prioritering i december och projektstart i januari- februari 2018. Båda utlysningarna är inom programområde 1 med fokus på digitalisering samt breddad rekrytering med inriktning mot personal/HR inom offentlig sektor.

I september 2017 öppnar en utlysning inom programområde 2 med prioritering i mars och projektstart i april 2018. Fokus i utlysningen är personer med funktionsvariation.

Mer information hittar du på ESF-rådets hemsida.

Landsbygdsprogrammet

Information om Jordbruksverkets utlysningar.

Östersjöprogrammet

Ingen öppen utlysning.

Södra Östersjöprogrammet

Programmets fjärde utlysning kommer att öppna i slutet av maj 2017 och stänga den 16 juni 2017. Mer information hittar du på Södra Östersjöprogrammets hemsida.

Interreg Europa

Under perioden 1 mars - 30 juni 2017 är programmets tredje utlysning öppen. Mer information hittar du på Interreg Europa.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Ingen öppen utlysning.