Region Blekinge
 

Infrastruktur: Transporter - It

Region Blekinge upprättar och beslutar om prioriteringar i länsplaner för regional infrastruktur. Detta arbete sker i nära samverkan med i första hand länets kommuner men också i dialog med organisationer och näringsliv.

Regional utveckling genom åtgärder i infrastrukturen ska bidra till tillväxt och sysselsättning i länet men har också som mål att stärka länets konkurrenskraft och öka medborgarnas sociala och ekonomiska välfärd.

Blekinges växande roll som internationell transportnod med ökande tung transittrafik förstärks snabbt på gott och ont. Denna utveckling är en utmaning att hantera.

Region Blekinge samordnar IT-frågor på regional nivå. Fokus ligger på tjänsteutveckling inom kommunerna och landstinget i länet. En förutsättning för att utnyttja informationstekniken är en bra IT-infrastruktur. Här sker en samverkan med länsstyrelsen i Blekinge.

Länk till Resvaneundersökning för 2012 som gäller Blekinge, Småland och Öland. Undersökningen visar bland annat att två tredjedelar av resorna görs med bil och det är stora skillnader mellan olika typer av kommuner och orter.

Senast uppdaterad 2014-03-14

KONTAKT

NYHETER

  • 141211 Blekinge långt fram i arbetet med digitala agendan Läs mer
  • 141106 Region Blekinge samlade aktörer i Bryssel för samtal om flernivåstyrning Läs mer

East West TCII

 map small

Transportprojektet East West TC II har som syfte att stärka hållbar ekonomisk tillväxt och en miljövänligare hantering av de ökande godsmängderna i öst-västlig riktning.

Läs mer

Transbaltic logo

TransBaltic är ett transportprojekt vars syfte är att skapa ett sammanhängande transportsystem kring Östersjön.

Läs mer
Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona | Tel 0455 30 50 00 | E-post kansli@regionblekinge.se | Ansvarig utgivare Anna-Lena Cederström