Region Blekinge
 

Internationellt samarbete

Globalisering och internationell konkurrenskraft påverkar Blekinges näringsliv och samhälle allt mer. Det betyder att vi måste driva och utveckla de områden som är viktiga för Blekinges tillväxt genom ett större internationellt engagemang och internationella samarbeten. 

Genom samarbetena står vi bättre rustade att möta de utmaningar regionen står inför. Det finns idag ett starkt Östersjö- och Kaliningradsamarbete och det sker samtidigt ett närmande till Öresundsregionen.

 

Senast uppdaterad 2013-01-18

KONTAKT

Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona | Tel 0455 30 50 00 | E-post kansli@regionblekinge.se | Ansvarig utgivare Anna-Lena Cederström