Region Blekinge
 

Kultur och fritid

Region Blekinge är samordnare och utvecklare av den regionala kultur- och fritidsverksamheten. Region Blekinge bidrar med ca 30 miljoner i regionala om året till verksamhet och utveckling  i Blekinge. En större del av dessa medel går till regionens institutioner och konsulenter men Region Blekinge stöder även folkbildning, idrottsrörelsen, ungdomsorganisationer och kulturföreningar med regional verksamhet. Vi initierar, stödjer och deltar i kulturprojekt och kulturarrangemang av intresse för utvecklingen i Blekinge. 

Från och med 2012 kommer Region Blekinge också fördela de statliga medlen till regionala kulturverksamheter inom ramen för kultursamverkansmodellen. Det gäller områderna scenkonst, hemslöjd, museum, arkiv, länsbibliotek, film och konst- och kulturfrämjande verksamhet.

Region Blekinge vill skapa förutsättningar för ett kulturliv som ska vara tillgängligt för  besökare, deltagare och  aktörer. Vi vill erbjuda människor möjlighet att vara delaktiga i Blekinges kultur- och fritidsliv. Arbetet utgår från Blekinges regionala kulturplan.

Våra mål är att

  • arbeta för ett kulturliv som präglas av nyskapande och kvalitet samt spegla en mångfald.
  • arbeta för att kulturlivet ska vara tillgängligt för deltagare, aktörer och besökare.
  • finna nya scener och nya former för att fler ska kunna engagera sig och skapa möjligheter för kreativa krafter att utvecklas.
  • arbeta utifrån barn och ungdomar som en prioriterad målgrupp.

Läs mer på www.kulturiblekinge.se

Senast uppdaterad 2013-11-04

KONTAKT

NYHETER

  • 140415 Margaretha Skanze får Region Blekinges kulturpris Läs mer
  • 140331 Strukturfondsporgrammet 140331 Läs mer

PÅ GÅNG

  • 140424  Hur kan vi stärka litteraturens ställning i Blekinge? Finns det utvecklingsmöjligheter för den som vill skriva sin historia och leva som professionell författare? Är intresset för läsning hos barn och unga i Blekinge lika svagt som i andra delar av landet? Läs mer

Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona | Tel 0455 30 50 00 | E-post kansli@regionblekinge.se | Ansvarig utgivare Anna-Lena Cederström