Region Blekinge
 

Kultur och fritid

Region Blekinge är samordnare och utvecklare av den regionala kultur- och fritidsverksamheten. Region Blekinge bidrar med ca 40 miljoner om året till verksamhet och utveckling  i Blekinge. En större del av dessa medel går till Blekinges institutioner och konsulenter men Region Blekinge stöder även folkbildningen, idrottsrörelsen, ungdomsorganisationer och kulturföreningar med regional verksamhet. Vi initierar, stödjer och deltar i kulturprojekt och kulturarrangemang av intresse för utvecklingen i Blekinge.

Region Blekinge fördelar sedan 2012 även de statliga medlen till regionala kulturverksamheter, sedan vi blev en del av kultursamverkansmodellen. Det gäller områderna scenkonst, hemslöjd, museum, arkiv, länsbibliotek, film och konst- och kulturfrämjande verksamhet.

I kultursamverkansmodellen ingår att man ska göra en treårig kulturplan i samverkan med kommunerna och i samråd med det civila samhället och det professionella kulturlivet. I kulturplanen ska man beskriva vad man vill prioritera för att utveckla kulturen i sitt län. Blekinges nuvarande kulturplan gäller 2012-2014. Under våren 2014 har dialoger förts runt om i Blekinge för att ta fram nya prioriteringar inför 2015-2017. Den nya kulturplanen är på remiss mellan juni-september. Vem som helst får inkomma med synpunkter och förslag på remissen.

Läs mer på www.kulturiblekinge.se

 

Senast uppdaterad 2014-06-23

KONTAKT

NYHETER

  • 141211 Blekinge långt fram i arbetet med digitala agendan Läs mer
  • 141029 Ökat samarbete i Sydsverige, men ingen storregion Läs mer

Kulturplan 2015-217

Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona | Tel 0455 30 50 00 | E-post kansli@regionblekinge.se | Ansvarig utgivare Anna-Lena Cederström