Region Blekinge
 

Kultur och fritidsnämnden

Den 1 januari 2003 övertog Region Blekinge den politiska styrningen, administrationen och fördelningen av medel till den regionala kultur- och fritidsverksamheten från Landstinget Blekinge.

Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta för ett kulturliv som präglas av nyskapande och kvalitet samt spegla en mångfald. Utgångspunkten ska vara principen om en armlängds avstånd. Uppdraget ska kännetecknas av en utvecklad, lokalt förankrad, gränsöverskridande samverkan med tydligt fokus på blekingeinvånaren. Kultur- och fritidsnämnden stödjer kulturaktörer genom verksamhetsbidrag, stipendier och projekstöd.

Region Blekinges kulturnämnd är ansvarig för fördelningen av medel och uppdrag till kultur- och fritidsverksamhet som regionen är delaktig i. Nämnden ska utveckla och verka för den regionala kulturen och fritiden.

Region Blekinge tecknar överenskommelser med kultur och fritidsverksamheter som får regionalt stöd. Överenskommelsen syftar till att beskriva och reglera den verksamhet som respektive kulturaktör svarar för. Syftet är också att beskriva det regionala uppdraget så tydligt att man i resultatuppföljning ska kunna stämma av hur verksamheten uppfyllts. Kulturverksamheterna följs upp och utvärderas kontinuerligt.

staty med bollar

Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

Senast uppdaterad 2014-01-24

KONTAKT

NYHETER

  • 140415 Margaretha Skanze får Region Blekinges kulturpris Läs mer
  • 140331 Strukturfondsporgrammet 140331 Läs mer

PÅ GÅNG

  • 140424  Hur kan vi stärka litteraturens ställning i Blekinge? Finns det utvecklingsmöjligheter för den som vill skriva sin historia och leva som professionell författare? Är intresset för läsning hos barn och unga i Blekinge lika svagt som i andra delar av landet? Läs mer

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

BLEKINGES REGIONALA KULTURPLAN

Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona | Tel 0455 30 50 00 | E-post kansli@regionblekinge.se | Ansvarig utgivare Anna-Lena Cederström