Region Blekinge
 

Kultursamverkansmodellen

I december 2009 beslutade riksdagen om en ny modell för tilldelning av de statliga kulturmedel, den så kallade kultursamverkansmodellen. Den nya samverkansmodellen, även kallade koffertmodellen, innebär att den regionala nivån får ett större ansvar för att fördela statliga kulturpengar. Idag avgör staten vilka regionala kulturinstitutioner som är berättiga av statligt stöd. Målet är att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer men där staten även fortsättningsvis har det övergripande strategiska ansvaret för den nationella kulturpolitiken. Syftet med den nya modellen är också att vidareutveckla dialogen och samspelet mellan stat och regional nivå, samt det professionella kulturlivet och civila samhället.

Den nya modellen kräver även att en treårig regional kulturplan upprättas som ska lägga riktlinjer för hur kultur i regionen kan utvecklas och bedrivas. Modellen, som presenterades genom Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) kommer successivt införas i hela landet från och med 2011.

Som en del av arbetet med samverkansmodellen har Blekinges regionala kulturplan arbetas fram. I kulturplanen beskrivs Blekinges övergripande kulturpolitiska vision, mål och prioriterade områden för 2012-2014.

Läs mer på www.kulturiblekinge.se.

Senast uppdaterad 2013-08-22

KONTAKT

BLEKINGES REGIONALA KULTURPLAN

Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona | Tel 0455 30 50 00 | E-post kansli@regionblekinge.se | Ansvarig utgivare Anna-Lena Cederström