Region Blekinge
 

Projektmedel kultur och fritid

I Blekinges regionala kulturplan lyfter vi betydelsen av att Region Blekinge ska initiera, stimulera och stödja utvecklingsprojekt.

Projektbidrag går att söka från Region Blekinge till utvecklingsprojekt som på kort eller lång sikt bidrar till att utveckla kulturen och/eller samhällslivet i Blekinge. Projekten skall vara intressanta för en stor del av regionen och såväl nya former för samverkan såväl som projekt som är viktiga för unga människor prioriteras. Projektmedel kan beviljas under maximalt tre år och beviljas ett år i taget. Bidrag beviljas med maximalt 50 procent av totalkostnaden. Ordinarie eller återkommande verksamhet är inte stödbart.

Följande riktmärken gäller:

  • Projekten ska vara intressanta för en stor del av regionen.
  • Projekt som är viktiga för unga människor är prioriterade.
  • Projekt med nya former för samverkan mellan olika aktörer prioriteras.
  • Projekten ska ha som mål att ge långsiktiga effekter i Blekinge.

 

Hos Region Blekinge finns det också möjlighet att söka kulturstöd genom crowdculture.se och för produktioner.

Senast uppdaterad 2014-11-24

KONTAKT

BLEKINGES REGIONALA KULTURPLAN

Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona | Tel 0455 30 50 00 | E-post kansli@regionblekinge.se | Ansvarig utgivare Anna-Lena Cederström