Region Blekinge
 

Blekinges intäktsbas

Intäktsbasen är de företag med produkter och tjänster som säljs utanför länet. Ett arbete i intäktsbasen ger ett till arbete inom kommersiell service och ett till inom offentlig service, därför är intäktsbasen viktig för oss.

I Blekinge har vi cirka 350 företag i intäktsbasen, där arbetar nästan 19 500 personer, eller en tredjedel av de som arbetar.

Projektet Framtidssatsning i Blekinges intäktsbas 1 är initierat av näringslivsansvariga tjänstemän i Blekinge. Projektet syftar till att bidra till fler växande företag och ökad sysselsättning i Blekinge. Målgruppen är alla intäktsbas företag i Blekinge med 5-200 anställda.

Projektet koordineras av Region Blekinge med fyra olika projekt inom :

•  Blekinge tekniska högskola samt Vattenskärningslaboratoriet.

•  Telecom City.

• Tech Network.

• Almi

• NetPort.Karlshamn.

 

Det här gör vi, filmen om intäktsbasen:

 

Företagen inom Blekinges intäktsbas samarbetar exempelvis genom att delta på mässor, som här vid Elmia Subcontractor 2011 i Jönköping.

Senast uppdaterad 2013-09-02
Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona | Tel 0455 30 50 00 | E-post kansli@regionblekinge.se | Ansvarig utgivare Anna-Lena Cederström