Region Blekinge
 

Projektstöd

Region Blekinge är den aktör som fått riksdagens förtroende att ansvara för den regionala utvecklingen i Blekinge. Med detta uppdrag följer ett ansvar att samverka med lokala aktörer och nära följa utvecklingen lokalt, regionalt, nationellt och internationellt till förmån för Blekinges utveckling och tillväxt.

För att kunna utföra uppgiften har Region Blekinge tagit fram ett regionalt utvecklingsprogram ( RUP) samt ett regionalt tillväxtprogram (RTP). Dessa båda dokument har tagits fram i bred samverkan med aktörer i Blekinge och visar vägen för hur Blekinge skall kunna utvecklas till en i ännu högre grad tillväxtregion.

Till vår hjälp att förverkliga intentionerna i de båda programmen finns det även möjlighet till finansiering av projekt. Beroende på projektets inriktning finns det ett flertal fonder och program som kan medfinansiera och förverkliga olika projektidéer i Blekinge.

Tveka inte att ta kontakt med oss om ni har några problem, vi ska göra allt för att hjälpa er med ert projekt, både vad gäller finansiering och rådgivning.

Senast uppdaterad 2014-06-24

NYHETER

  • 140331 Strukturfondsprogrammet 140331 Läs mer
  • 140120 Informationsmöte om EU:s nya kulturprogram Läs mer

INFO EU-PROGRAM 2014-2020

Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona | Tel 0455 30 50 00 | E-post kansli@regionblekinge.se | Ansvarig utgivare Anna-Lena Cederström