Region Blekinge
 

Främja kvinnors företagande – minst 1,5 miljoner till affärsutvecklingsinsatser

Nu finns nya medel tillgängliga att söka för projektägare med idéer som "Syftar till att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet i Blekinge genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor". Utlysningen är öppen t o m 14 april.

Tillväxtverket har i uppdrag av regeringen att samordna och genomföra en del i ett fyraårigt program för att främja kvinnors företagande. I Blekinge är det Region Blekinge som är ansvarig organisation för programmet. Elva projekt drivs eller har drivits inom programmet under 2011-2013. Programmet riktar sig till organisationer och företag som vill driva affärsutvecklingsprojekt i syfte att utveckla företagare inom något område som kan bidra till att deras företag utvecklas. Det kan däremot ej användas för investeringar i enskilda företag.

Insatserna ska rikta sig till följande målgrupper:

 • Etablerade företagare som driver företaget ensamt eller tillsammans med andra och som vill att deras företag ska utvecklas
 • Kvinnor som vill starta företag
 • Kvinnor som vill utveckla innovativa idéer till nya tjänster, varor och koncept
 • Vi ser gärna projekt som kan attrahera kvinnor med utländsk bakgrund

Insatserna ska ge nya verktyg att utveckla sitt företag eller affärsidéer. Det kan handla om att utveckla nya tjänster, produkter eller processer, höja kvalitén på tjänster eller produkter eller att förbättra marknadsföringen eller relationen till kunder eller andra affärsutvecklande insatser. Insatserna kan dessutom omfatta utbildning, rådgivning, coachning, mentorskap och nätverksaktiviteter som gör att kvinnor kan utveckla sitt företag eller sin affärsidé vidare.

Branscher och områden som kommer att prioriteras:

1. I denna utlysningen vill vi lägga särskilt fokus vid dessa målgrupperna:

 • Hälsa, vård och omsorg
 • Utveckling och kommersialisering av innovationer
 • Besöksnäringen
 • Insatser för att utveckla intäktsbasen (se förstudien till höger på denna sidan). Kan t ex innebära att utveckla företag genom internationalisering

2. Man kan även söka projektmedel för dessa målgrupper:

 • Gröna näringar (företag som har jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö som grundläggande resurser i sin verksamhet)
 • Tjänste- och servicesektorn
 • Kreativa- och kulturella sektorn
 • Utbildning
 • IT och Internet för ökad affärsnytta i företag som drivs i gles- och landsbygd

3. Vi kommer också att beakta andra kriterier såsom:

 • Har projektet en tydlig målgrupp?
 • Planerar man ta ut en deltagaravgift?
 • Får vi en geografisk spridning över regionen?
 • Bygger projektet på beprövade modeller och metoder?
 • Har projektet möjlighet att leva vidare efter projektets slut?

Utlysningar

Utlysningen är nu stängd. De projekt som blir beviljade medel kommer att presenteras här.

Ansökan
Ansökan, budget och eventuellt medfinansieringsintyg skickas till:
Region Blekinge
Ronnebyg 2
371 32 Karlskrona
Märk kuvertet: Främja Kvinnors Företagande

Maila dem även till: catharina.rosenquist@regionblekinge.se

För information om programmet kontakta Catharina Rosenquist, tel 0455-305029 eller via mail. Tag gärna en kontakt innan ansökan skickas in.

 

Senast uppdaterad 2013-10-08
Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona | Tel 0455 30 50 00 | E-post kansli@regionblekinge.se | Ansvarig utgivare Anna-Lena Cederström