Region Blekinge
 

Månadens projekt

Region Blekinge har som uppdrag att bevilja regionala tillväxtmedel till projekt som främjar den regionala tillväxtpolitiken. Det kan vara projekt inom olika områden, men en förutsättning är att de ryms inom det regionala tillväxtprogrammet, RTP:n.

Varje år finns cirka 30 miljoner kronor att fördela, vilka kan växlas upp ytterligare av strukturfonder och övriga EU-program.

För att visa bredden på de projekt som får stöd presenterar Region Blekinge "Månadens projekt", där vi ger en presentation av bakgrund, syfte och mål.

Entreprenörskap i Olofström

"Alla insatser i projektet ska vara kopplade till det regionala näringslivets behov för att främja entreprenörskap och tillväxt."

Bakgrund

Olofström är en av de kommuner som drabbats hårt av tidigare finans- och fordonskriser och kommunen måste rusta för att stå starkare inför kommande lågkonjunkturer. En förstudie genomfördes därför under perioden 2009-05-01 till 2010-12-31 genom finansiering från Regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge. I förstudien undersöktes hur en innovativ miljö i Olofström kan skapas baserat på näringslivets framtida behov för produktion och teknikutveckling. Ur detta har "Entreprenörskap i Olofström" fötts. Projektet är en del av satsningen "Jobb till 1000", som Olofströms kommun ska arbeta med under de närmaste tio åren för att förnya näringslivsstrukturen.

Syfte

Syftet med Entreprenörskap i Olofström är att skapa möjligheter och förutsättningar för att:
-  Stärka den industri och teknik som existerar i dagsläget, bland annat genom forskning och utveckling;
- Hitta en balanserande verksamhet som väger upp och erbjuder fler ben för företagen inom industrin att stå på när fordonsindustrin går på tomgång;
- Förnya industrin och tekniken genom att hitta nya branscher där Olofströms industri kan vinna helt ny mark.

Alla insatser i projektet ska vara kopplade till det regionala näringslivets behov för att främja entreprenörskap och tillväxt. Våra aktiviteter sker i samarbete med bland annat företag, utbildningsanordnare och offentliga aktörer. Som exempel på en pågående aktivitet kan nämnas Visit Us företagsträffar. Syftet med dessa frukostseminarier är att företag inom teknikområdet ska få större inblick i varandras verksamheter, diskutera möjligheter samt hitta samarbetsformer och gemensamma framtidssatsningar. Under 2011 genomfördes 8 träffar inom Visit Us-nätverket och de fortsätter arrangeras under 2012. Träffarna är uppskattade av de deltagande företagen:

"Besöken har varit givande och man upptäcker att det borde finnas fler möjliga synergier mellan våra företag. Även kontakterna mellan oss företag och mellan näringslivet och kommunen tror jag kommer att bidra till ett stärkt näringsliv", säger Mats Nilsson, VD på EBP (European Body Panels), som stod värd för den senaste träffen.

Mål

Det övergripande målet med projektet är att bidra till fler nya företag och ökad sysselsättning i regionen genom att stärka entreprenörskapet i Olofström.

 Projektets delmål är:
- Att totalt 10-15 nya entreprenörs- och teknikdrivna samt affärsutvecklande företag ska tillkomma;
- Att 200 nya jobb inom produktion och teknikutveckling ska tillkomma.

Senast uppdaterad 2012-04-16

KONTAKT

Fakta

Projektägare: Olofströms kommun

Beviljat stöd: 3 080 000 kronor

Projektperiod: 2011-03-01 - 2013-12-31

Kontaktperson: Karin Andersson (informatör)

E-post: karin.andersson@olofstrom.se

Telefon: 0454-931 25

Hemsida: http://www.olofstrom.se/jobb

Jobb till 1000

Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona | Tel 0455 30 50 00 | E-post kansli@regionblekinge.se | Ansvarig utgivare Anna-Lena Cederström