Region Blekinge
 

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen är en direktion som består av 23 ledamöter och 23 ersättare.

Regionstyrelsens arbetsutskott bereder de ärenden som går upp till regionstyrelsen för beslut.

Varje medlem ska representeras av minst två ledamöter och två ersättare. Medlems val av ledamöter och ersättare ska ske i respektive medlems fullmäktigeförsamling. Kommunerna väljer 16 ledamöter och 16 ersättare och landstinget väljer 7 ledamöter och 7 ersättare. Fördelningen av ledamöter och ersättare ska återspegla det sammanlagda valresultatet i länet.

 

Region Blekinges styrelse 2015-2018
Christina Mattisson S ordförande
Per-Ola Mattsson S 1:e vice ordförande
Lennarth Förberg M 2:e vice ordförande
Ingrid Hermansson C ledamot
Anna Ekström FP ledamot
Johannes Chen KD ledamot
Camilla Brunsberg M ledamot
Gustav Nilsson M ledamot
Jeppe Johnsson M ledamot
Magnus Gärdebring M ledamot
Sofia Bothorp MP ledamot
Christel Friskopp S ledamot
Helene Björklund S ledamot
Kalle Sandström S ledamot
Kjell-Åke Karlsson S ledamot
Magnus Johansson S ledamot
Malin Norfall S ledamot
Patrik Hansson S ledamot
Sara Rudolfsson S ledamot
Lotta Antman SD ledamot
Tommy Strannemalm SD ledamot
Vakant SD ledamot
Sara Högelius V ledamot
Ulf Svensson C ersättare
Mikael Augustsson FP ersättare
Inga Lill Siggelsten Blum KD ersättare
Carl-Göran Svensson M ersättare
Emma Swahn Nilsson M ersättare
Nina Edlund M ersättare
Patrik Krupa M ersättare
Roger Fredriksson M ersättare
Helene Nordin MP ersättare
Annika Westerlund S ersättare2
Chatarina Holmberg S ersättare
Daniel Berg S ersättare
Elina Gustafsson S ersättare
Jan-Anders Lindfors S ersättare
JanAnders Palmqvist S ersättare
Jörgen Anehäll S ersättare
Petrus Eriksson S ersättare
Sara Sakhnini S ersättare
Tommy Andersson S ersättare
Anna-Lena Mattsson SD ersättare
Nicolas Westrup SD ersättare
Tor Billing SD ersättare
Tommy Larsson V ers

Region Blekinges styrelse 2015-2018

Christina Mattisson (S) ordförande
Per-Ola Mattsson (S) 1:e vice ordförande
Lennarth Förberg (M) 2:e vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Christel Friskopp (S)
Helene Björklund (S)
Kalle Sandström (S)
Kjell-Åke Karlsson (S)
Magnus Johansson (S)
Malin Norfall (S)
Patrik Hansson (S)
Sara Rudolfsson (S)
Sofia Bothorp (MP)
Sara Högelius (V)
Camilla Brunsberg (M)
Gustav Nilsson (M)
Jeppe Johnsson (M)
Magnus Gärdebring (M)
Ingrid Hermansson (C)
Anna Ekström (FP)
Johannes Chen (KD)
Lotta Antman (SD)
Tommy Strannemalm (SD)
Vakant (SD)

Ersättare
Annika Westerlund (S)
Chatarina Holmberg (S)
Daniel Berg (S)
Elina Gustafsson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
JanAnders Palmqvist (S)
Jörgen Anehäll (S)
Petrus Eriksson (S)
Sara Sakhnini (S)
Tommy Andersson (S)
Helene Nordin (MP)
Tommy Larsson (V)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Nina Edlund (M)
Patrik Krupa (M)
Roger Fredriksson (M)
Ulf Svensson (C)
Mikael Augustsson (FP)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Anna-Lena Mattsson (SD)
Nicolas Westrup (SD)
Tor Billing (SD)

Senast uppdaterad 2015-01-27

KONTAKT

  • Andrea Hellsberg
  • Sekreterare i Regionstyrelsen, administration
  • +46 455 30 50 02

NYHETER

  • 141210 Region Blekinge satsar 5,5 miljoner kronor i NetPort Läs mer
  • 141111 Nu har startskottet gått för de Europeiska struktur- och investeringsfonderna 2014-2020 Läs mer
Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona | Tel 0455 30 50 00 | E-post kansli@regionblekinge.se | Ansvarig utgivare Anna-Lena Cederström