Region Blekinge
 

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen är en direktion som består av 23 ledamöter och 23 ersättare.

Regionstyrelsens arbetsutskott bereder de ärenden som går upp till regionstyrelsen för beslut.

Varje medlem ska representeras av minst två ledamöter och två ersättare. Medlems val av ledamöter och ersättare ska ske i respektive medlems fullmäktigeförsamling. Kommunerna väljer 16 ledamöter och 16 ersättare och landstinget väljer 7 ledamöter och 7 ersättare. Fördelningen av ledamöter och ersättare ska återspegla det sammanlagda valresultatet i länet.

Regionstyrelsen ledamöter

Regionstyrelsens ersättare

Senast uppdaterad 2013-06-25

KONTAKT

  • Andrea Hellsberg
  • Sekreterare i Regionstyrelsen, administration
  • +46 455 30 50 02

NYHETER

  • 141210 Region Blekinge satsar 5,5 miljoner kronor i NetPort Läs mer
  • 141111 Nu har startskottet gått för de Europeiska struktur- och investeringsfonderna 2014-2020 Läs mer
Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona | Tel 0455 30 50 00 | E-post kansli@regionblekinge.se | Ansvarig utgivare Anna-Lena Cederström