Region Blekinge
 

Remisser och yttranden

Här hittar du de utredningar och skrivelser som är ute på remiss just nu.

Ett förslag till klimat- och energistrategi för Blekinge  har utarbetats inom forumet Klimatsamverkan Blekinge. Strategin är just nu ute på remiss till den 15 maj och synpunkter lämnas till Länsstyrelsen i Blekinge.
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/energi-och-klimatstrategi/Pages/default.aspx

 

 

Senast uppdaterad 2013-05-07

KONTAKT

  • Andrea Hellsberg
  • Sekreterare i Regionstyrelsen, administration
  • +46 455 30 50 02
Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona | Tel 0455 30 50 00 | E-post kansli@regionblekinge.se | Ansvarig utgivare Anna-Lena Cederström