Region Blekinge
 

Nyheter

Aktuella nyheter

 • Regionstyrelsen satsar på tillväxt inom digital hälsa

  Region Blekinges styrelse har beslutat att fortsätta stödja projektet SICAHT som ska ge tillväxt i Blekinge inom digital hälsa. Målet är att projektet ska leda till nya innovationer där teknik och hälsa möts och i förlängningen nya företag och arbetstillfällen.
  Publicerad 150128 Läs mer

 • Detta är Region Blekinges nya styrelse

  Christina Mattisson (S) fortsätter som ordförande för Region Blekinge. Det beslutade Region Blekinges styrelse under onsdagen vid mandatperiodens första möte. Vid mötet valdes Per-Ola Mattsson (S) till förste vice ordförande och Lennarth Förberg (M) till andre vice ordförande.
  Publicerad 150114 Läs mer

 • De nya strukturfondsprogrammen godkända

  Nu har de regionala strukturfondsprogrammen godkänts av EU-kommissionen. Programmen ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning.
  Publicerad 141218 Läs mer

 • Nu är Pågatågstrafiken i Blekinge igång

  Nu går Pågatågen i Blekinge på sträckan Kristianstad-Sölvesborg-Karlshamn. Invigningen hölls i söndags med fullsatt premiärtåg.
  Publicerad 141212 Läs mer

 • Blekinge långt fram i arbetet med digitala agendan

  Blekinge ligger långt fram i arbetet med regionens digitala agenda. Det visar en rapport från Digitaliseringskommissionen om arbetet med de regionala digitala agendorna. Rapporten visar att det går väldigt olika snabbt med arbetet i olika regioner. En region där det går särskilt bra är Blekinge.
  Publicerad 141211 Läs mer

 • Region Blekinge satsar 5,5 miljoner kronor i NetPort

  Region Blekinges styrelse har beslutat att med regionala tillväxtmedel stödja två projekt initierade av NetPort Science Park med sammanlagt 5,5 miljoner kronor. Projekten ska arbeta inom två områden som bedöms som viktiga för Blekinges utveckling; intelligenta transportsystem och digitala medier.
  Publicerad 141210 Läs mer

 • Antalet kvinnor som driver företag i Blekinge ökar

  Antalet kvinnor som driver företag i Blekinge ökade med mer än 32 procent mellan 2006 och 2012.
  Publicerad 141205 Läs mer

 • Bättre infrastruktur i Blekinge - invigning av E22 och Pågatåg

  Nu klipps banden för två viktiga satsningar för tillgängligheten i Blekinge; invigningen av en ny sträckning av E22 i västra Blekinge och start för halvtimmestrafik för tåg från Karlshamn och Sölvesborg mot Kristianstad.
  Publicerad 141127 Läs mer

 • Blekinges golfbanor ska attrahera besökare

  Blekinges golfbanor ska bli viktiga besöksmål i Blekinge och attrahera golfturister såväl från Sverige som från utlandet. Region Blekinges arbetsutskott har beviljat 865 800 kronor för projektet "Sveriges golfkust" som ska pågå till slutet av 2015.
  Publicerad 141127 Läs mer

 • Blekingetrafiken testar elbussar

  Blekingetrafiken testar under november en stadsbuss som drivs av enbart el. Testet blir förhoppningsvis ett steg på vägen mot införande av eldrift i busstrafiken i Blekinge.
  Publicerad 141124 Läs mer

 • Ledig tjänst - projektledare trafikutveckling

  Blekingetrafiken som är en del av Region Blekinge söker en ny medarbetare som vill vara med och verka för att öka antalet resor med kollektivtrafiken i Blekinge och till närliggande län.
  Publicerad 141121 Läs mer

 • Hur Sydsverige kan fördjupa sitt samarbete utan en gemensam Sydsvensk region?

  Efter att Kronoberg meddelat att det inte finns politiska förutsättningar för en gemensam regionbildning går nu arbetet in i en ny fas.
  Publicerad 141121 Läs mer

 • Jens Harrysson blir VD för VisitBlekinge AB

  Jens kommer närmast från Blekingeflyg, Flysmåland och Kalmarflyg där han varit COO/Senior Vice President.
  Publicerad 141114 Läs mer

 • Region Blekinge bjuder kulturministern till Blekinge

  Region Blekinge bjuder in kulturminister Alice Bah Kuhnke att tala vid nätverket Skapande skolas erfarenhetsutbyte under våren 2015.
  Publicerad 141114 Läs mer

 • Barn och unga i fokus i Blekinges nya kulturplan 2015-2017

  Det är barn och unga som kommer att prioriteras i Region Blekinges kulturpolitik de närmaste åren.
  Publicerad 141112 Läs mer

 • Nu har startskottet gått för de Europeiska struktur- och investeringsfonderna 2014-2020

  Struktur- och investeringsfonderna har nu lanserats. De Europeiska struktur- och investeringsfonderna är de främsta verktygen för att förverkliga Europa 2020 - EU:s tillväxtstrategi.
  Publicerad 141111 Läs mer

 • Fler resenärer ger ännu fler turer att välja på

  Resandet med nya elhybridbussarna på linje 1 i Karlskrona har ökat rekordmycket under hösten.
  Publicerad 141111 Läs mer

 • BMSP arrangerar en heldag om EU:s nya finansieringsmöjligheter för maritima projekt

  Baltic Maritime Scinence Park anordnar tillsammans med danska Sjöfartsstyrelsen ett seminarium om finansiering för maritima projekt i Östersjön.
  Publicerad 141111 Läs mer

 • Bättre koppling mellan fysisk planering och regional utveckling

  Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge län kommer tillsammans med Blekinges kommuner under ett års tid arbeta med projektet Strukturbild Blekinge. Projektet syftar till att bättre koppla samman den kommunala fysiska planeringen med de regionala utvecklingsfrågorna.
  Publicerad 141106 Läs mer

 • Region Blekinge samlade aktörer i Bryssel för samtal om flernivåstyrning

  Region Blekinge har genomfört ett slutseminarium för projektet BSR TransGovernance i Bryssel. Under seminariet överräckte projektpartnerskapet de sammanfattade resultaten till europeiska kommissionen och representanter från nationella transportministerier.
  Publicerad 141106 Läs mer

 • Strategi för kompetensförsörjning på remiss

  På uppdrag av regionstyrelsen tar Region Blekinge i samarbete med kompetensrådet fram strategi för kompetensförsörjningsarbetet i Blekinge. Ett förslag som bygger på Blekingestrategin har nu skickats på remiss i regionen.
  Publicerad 141106 Läs mer

 • Ökat samarbete i Sydsverige, men ingen storregion

  Det blir inte någon ny storregion för Södra Sverige. Däremot så kommer samarbetet mellan regionerna att fördjupas.
  Publicerad 141029 Läs mer

 • Blekingedagen - en viktig mötesplats för samtal

  Blekingedagen i onsdags bjöd på många inspirerande exempel på hur vi kan skapa Attraktiva Blekinge som är långsiktigt hållbart: socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
  Publicerad 141024 Läs mer

 • Jämställdhet - en tillväxtfaktor

  Jämställdhet leder till ökad tillväxt och regional konkurrenskraft. Region Blekinge har därför startat upp ett långsiktigt utvecklingsarbete inom ett flertal områden i syfte att främja tillväxt och regional attraktionskraft genom ökad jämställdhet.
  Publicerad 141002 Läs mer

 • Blekingsk slöjd i japansk resehandbok

  En nyutkommen bok i Japan om svensk slöjd har gett stort utrymme till den blekingska slöjden. Boken är en resehandbok och rymmer allt från Blekinge-söm till sameslöjd.
  Publicerad 141002 Läs mer

 • Fyra stipendiater delar på 60 000 kronor

  Region Blekinges kultur- och fritidsnämnden har beslutat att dela ut fyra kulturstipendier för 2014.
  Publicerad 140929 Läs mer

 • Kulturkuben är invigd!

  Med musik, poesi och hantverk invigdes under onsdagen Region Blekinges nya lokaler för kultur- och fritidsverksamheten. Vid invigningen bjöds på poesi, hantverk, trolleri och musik av bland andra Musik i Blekinges egna förmågor.
  Publicerad 140925 Läs mer

 • Välkommen att besöka Region Blekinge på näringslivsdagen 10 oktober på Telenor Arena i Karlskrona

  Visste du att sannolikheten för innovationer är nästintill dubbelt så hög i företag med jämn representation av män och kvinnor?
  Publicerad 140923 Läs mer

 • Upphandla hållbart

  Nu lanseras nya goda exempel på hur offentliga och privata aktörer via sina upphandlingar kan minska sin miljöbelastning, få mer energieffektivisera varor och tjänster eller öka andelen förnybar energi.
  Publicerad 140916 Läs mer

 • All företagsrådgivning samlat på ett ställe

  Nu finns en regional information utifrån lokala förutsättningar och möjligheter för den som vill starta egen verksamhet eller är verksam som egen företagare.
  Publicerad 140916 Läs mer

 • Prenumerera på våra nyhetsbrev

  Håll koll på vad som görs för Blekinges utveckling.
  Publicerad 140912 Läs mer

 • Region Blekinge satsar 2,7 miljoner kronor på teknikkluster och hästnäring samt höjer studentrabatten inom Blekingetrafiken

  Höjda rabatter för studenter och bättre villkor för resande med Resekortet. Det är några av de beslut Region Blekinges styrelse fattade vid onsdagens sammanträde.
  Publicerad 140903 Läs mer

 • EU:s nya programperiod - viktigt verktyg för att genomföra Blekingestrategin

  Den finansiering som nu görs tillgänglig i och med att EU:s nya programperiod startar är en möjlighet som vi bör ta tillvara för att förstärka de insatser som kan utveckla Blekinge.
  Publicerad 140829 Läs mer

 • Region Blekinge satsar närmare 3,9 miljoner i projekt som ska bidra till Blekinges utveckling

  Region Blekinges arbetsutskott har beslutat att bevilja närmare 3,9 miljoner kronor till nio projekt som ska bidra till utvecklingen av Blekinge. I satsningarna finns projekt som ska stärka teknikföretagen i Olofström och satsningar som ska ge unga kunskaper i entreprenörskap.
  Publicerad 140821 Läs mer

 • Pendla bekvämt till jobbet

  Under hösten kommer flera nya bekväma pendlingsbussar att tas i trafik. Den nya Kustbussen är en dubbeldäckare med gratis WiFi, sittgrupper med bord, trepunktsbälten samt bekväma säten med eluttag.
  Publicerad 140818 Läs mer

 • Kommersiella bussbolag tar över flygbusstrafiken

  Den 1 juli tar Trossöbuss och Bergkvarabuss över ansvaret för flygbusstrafiken mellan Karlskrona och Ronneby flygplats.
  Publicerad 140627 Läs mer

 • KickStart 2014

  Förverkliga och testa din produkt- eller affärsidé, anmäl dig till KickStart 2014 à la ”Draknästet”. Syftet är att inspirera privatpersoner och företag som har funderingar på en företags- eller produktidé inom besöksnäringen att testa hur den kan anknytas till Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. Idéen kan vara en ny produkt/tjänst, nytt företag eller befintligt företag med ny affärsidé.
  Publicerad 140623 Läs mer

 • Kulturplanen på remiss

  En fortsatt satsning på barn och unga och mer resurser till dans och konst. Det är huvuddragen i Blekinges kulturplan för 2015 till 2017 som nu går på remiss i regionen. Kulturplanen ska vara grund för de kommande årens satsningar på kulturen i Blekinge.
  Publicerad 140623 Läs mer

 • Strejken är över

  Strejken på Öresundståg är över och strejkvarslet på Krösatågen är inte längre aktuellt. Det kommer dock ta lite tid innan Örestundstågen kör helt enligt tidtabell. Vi räknar med att tågen rullar enligt tidtabell igen från om med fredag morgon den 20 juni.
  Publicerad 140619 Läs mer

 • Stort intresse för nya EU-programmen

  Intresset var stort när Region Blekinge den 17 juni höll i ett informationsmöte om de nya EU-programmen 2014-2020. Deltagarantalet blev över förväntan och lockade drygt 130 deltagare från offentliga, privata och ideella aktörer. Syftet med dagen var att ge en översikt av EU:s programperiod 2014-2020 och informera om de EU-program som kan vara med och bidra till lokal och regional utveckling i Blekinge.
  Publicerad 140618 Läs mer

 • Öppen konsultation södra Östersjöprogrammet

  Nu har du möjlighet att påverka innehållet i södra Östersjöprogrammet 2014-2020. Ta del av förslag till program och skicka in dina åsikter och synpunkter senast 11 augusti 2014.
  Publicerad 140618 Läs mer

 • Region Blekinge satsar 5 miljoner mot arbetslöshet bland unga

  Region Blekinge beslutade vid onsdagens möte att satsa ytterligare fem miljoner i åtgärder mot arbetslöshet bland unga. Insatserna ska underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden. Projektet – Blekinges unga lyfter – har en budget på drygt 10 miljoner kronor och involverar samtliga kommuner i Blekinge.
  Publicerad 140611 Läs mer

 • Satsningar på besöksnäringen och mot ungdomsarbetslösheten

  Region Blekinges arbetsutskott har beslutat att satsa 1,5 miljoner kronor av regionens regionala utvecklingsmedel i olika projekt som bland annat ska gynna besöksnäringen och som ska förebygga elevers avhopp från gymnasieskolan.
  Publicerad 140523 Läs mer

 • Diskussion om kultursamarbete med kulturråd och grannregioner

  Hur kan samarbetet inom dans och film fördjupas? Finns det andra områden inom kulturen där samarbetet kan utvecklas?
  Publicerad 140522 Läs mer

 • Blekinge gav inspel till Sveriges maritima strategi

  Regeringen arbetar med att ta fram en nationell maritim strategi som ska presenteras i höst. I strategin ska regeringen lämna förslag på hur Sverige på bästa sätt kan utveckla näringar kopplade till våra hav och kustområden.
  Publicerad 140519 Läs mer

 • Blekinge bildar gemensam organisation för besöksnäringen

  Den gemensamma organisationen för besöksnäringen, VisitBlekinge ideell förening bildades under onsdagskvällen. Nästa steg är att föreningen startar ett marknadsbolag som får till uppgift att marknadsföra Blekinges besöksnäring.
  Publicerad 140515 Läs mer

 • Sommarblekingar bjuds till sommarmingel i residenset

  Region Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge bjuder i sommar in till ett sommarmingel för människor med anknytning till Blekinge. Syftet är att informera om vad som händer i Blekinge just nu och skapa en känsla för regionen hos gästerna. Sommarminglet äger rum den 9 juli på Marinmuseum och i landshövdingens residens.
  Publicerad 140512 Läs mer

 • Näringslivet och skolan gör gemensam sak

  Samverkan är ledordet när näringslivet och skolan tar nya grepp för att omvandla elevernas teoretiska kunskaper till praktisk förståelse. Näringslivet ställer upp och gör sig tillgängliga så att lärarna kan boka in föreläsningar och studiebesök som integreras i undervisningen – främst inom matematik, naturvetenskap och teknik.
  Publicerad 140425 Läs mer

 • Ökad samverkan stärker Blekinge

  En regional utvecklingsstrategi för Blekinge är framtagen och förankrad och ett arbete pågår att sätta upp en ny, gemensam organisation för besöksnäringen i Blekinge. Det är något av innehållet i Region Blekinges årsredovisning som godkändes av regionstyrelsen under onsdagen.
  Publicerad 140416 Läs mer

 • Margaretha Skantze får Region Blekinges kulturpris

  Region Blekinges kulturpris för 2013 går till dramatikern och regissören Margaretha Skantze. Margaretha Skantze har i mer än 20 år skapat kultur på plats i Blekinge och särskilt visat på kvinnors betydelse i historien.
  Publicerad 140415 Läs mer

 • Mager utdelning i regeringens plan för satsningar i infrastruktur

  Det blev en mager utdelning för Blekinge när regeringen under tisdagen presenterade Sveriges satsningar på infrastruktur i den nationella planen för transportsystemet 2014-2025. Ombyggnationen av E22 Lösen-Jämjö senareläggs, Nättraby-Björketorp saknas likaså Sydostlänken, järnvägsförbindelsen mellan Karlshamn - Olofström och vidare till Älmhult.
  Publicerad 140408 Läs mer

 • VisitBlekinges magasin för 2014 snart ute

  Besöksnäringens magasin för 2014 är snart ute. Magasinet är en del av marknadsföringen av Blekinge och presenterar ett antal av Blekinges besöksmål.
  Publicerad 140407 Läs mer

 • Regeringen presenterade inriktning för strukturfondsprogrmmet

  Idag presenterade näringsminister Annie Lööf (C) regionalfondsprogrammen inom EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2014-2020. Regeringen har gjort nya prioriteringar i användandet av de 16 miljarder kronor som ska fördelas i åtta regionala och ett nationellt program. Fokus läggs främst på grön ekonomi, innovation och entreprenörskap.
  Publicerad 140331 Läs mer

 • Ny rapport från SKL: Blekinges kollektivtrafik i framkant

  På flera områden är Blekinges kollektivtrafik i toppen i jämförelse med andra län i riket. Det visar rapporten Öppna jämförelser av kollektivtrafiken 2014 som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
  Publicerad 140326 Läs mer

 • Blekinges dolda potential

  400.000. Så många är de arbetstimmar Blekinges arbetsgivare går miste om för att vi inte lyckas öppna upp Blekinges arbetsmarknad för unga vuxna. Det motsvarar en produktion av 20.000 Volvobilar. Varje månad.
  Publicerad 140320 Läs mer

 • Möjligheter utan gränser kring Östersjöregionen

  Fler och fler kommuner i Sverige har börjat samarbeta med andra länder i Östersjöregionen och upptäcker vinsterna. Östersjöregionen hör till världens mest konkurrenskraftiga regioner
  Publicerad 140318 Läs mer

 • Klimatsmart rörlighet visades på road show i länet

  Projektet Green Charge Sydost anordnade under torsdagen den 13 mars ”Green Charge Road Show” i Karlskrona och Olofström. Region Blekinges satsning på eldrift i busstrafiken beskrevs som en del i utvecklingen.
  Publicerad 140314 Läs mer

 • Blekinges regionala digitala agenda antagen av Regionstyrelsen

  Blekinge ska bli bäst på att dra nytta av digitala tjänster. Det vill styrelsen för Region Blekinge som vid onsdagens möte antog en handlingsplan – Blekinges regionala digitala agenda.
  Publicerad 140312 Läs mer

 • Blekinges besöksnäring på frammarsch

  Besöksnäringen i Blekinge är starkare än någonsin - mycket tack vare det treåriga projektet Attraktionskraft Blekinge som nu går in på upploppet. Projektet, som drivits av Region Blekinge med stöd från EU:s regionala utvecklingsfond, har haft till uppgift att stärka besöksnäringen i Blekinge.
  Publicerad 140306 Läs mer

 • Blekinge/Skåne innovationsledare i Europa

  I EU-kommissionens rapport ”Den regionala resultattavlan för innovation” ligger Sydsverige och Blekinge/Skåne i topp bland de regioner i Europa som utmärker sig när det gäller innovationer.
  Publicerad 140304 Läs mer

 • Här är årets pristagare i Guldekoxegalan

  Sweden Rock Festival, Gourmet Grön, Brygghus 19 och Kreativum prisades när Blekinges utmärkelse för besöksnäringen, Guldekoxepriset, delades ut vid Blekinge turismgala 2014.
  Publicerad 140227 Läs mer

 • Sören Bergerland ny trafikdirektör vid Region Blekinge

  Sören Bergerland, idag VD för Karlstadsbuss, blir ny trafikdirektör vid Region Blekinge. Under Sören Bergerlands ledning har resandet med Karlstadsbuss kraftigt ökat.
  Publicerad 140219 Läs mer

 • Blekingetrafikens kunder fortsatt nöjda

  Blekingetrafikens kunder fortsätter att vara nöjda med kollektivtrafiken och ger ett högt betyg även för 2013. Särskilt högt betyg får Blekingetrafikens förare och tågvärdar.
  Publicerad 140212 Läs mer

 • Nätverket för kvinnors företagande träffade regionråd och landshövding

  Nätverket Ambassadörer för kvinnors företagande i Blekinge, träffade under tisdagen regionråd Christina Mattisson och landshövdingen Berit Andnor Bylund på residenset för diskutera nuläget och framtiden kring kvinnors företagande i länet.
  Publicerad 140212 Läs mer

 • Rekordår för buss- och tågresor i Blekinge

  Allt fler resor i Blekinge sker med buss och tåg. Resandet med Blekingetrafiken har ökat med 300000 resor till totalt 8,7 miljoner resor under 2013. Ökningen sker främst i stadstrafiken men även resandet med Öresundståg har ökat med 10,6 procent.
  Publicerad 140211 Läs mer

 • Läs vårt nyhetsbrev

  Region Blekinge ger varje vecka ut ett nyhetsbrev som handlar regional utveckling, vårt specialområde. De handlar om exempelvis besöksnäring, internationella projekt, kultur, arbetsmarknad eller miljö. Med våra nyhetsbrev är du uppdaterad om våra projekt och hur vi arbetar för att utveckla Blekinge.
  Publicerad 140205 Läs mer

 • Region Blekinge redo för en gemensam organisation för besöksnäringen

  En gemensam marknadsorganisation för besöksnäringen ska stärka bilden av Blekinge. Det vill Region Blekinge som under onsdagens möte beslutade att med 2,9 miljoner kronor medfinansiera initiativet att bilda en ideell förening med ett driftbolag för marknadsföringen av Blekinge.
  Publicerad 140205 Läs mer

 • Här är illustrationerna för Blekinge – Underbara Vatten

  Illustrationerna är slutpunkten på ett arbete med att ta fram en gemensam strategi för besöksnäringen i Blekinge. Ett arbete som samlat fler än 300 offentliga och privata aktörer inom besöksnäring.
  Publicerad 140124 Läs mer

 • Tolv nominerade till Guldekoxepriset

  Nu startar röstningen på nominerade till Guldekoxen 2014. Guldekoxepriset delas ut i fyra kategorier: Årets värdskapspris, årets kulturturismpris, årets tekniska nytänk och årets nykomling. Priset delas ut i samband med Turismgalan 2014 den 27 februari 2014.
  Publicerad 140120 Läs mer

 • Informationsmöte om EU:s nya kulturprogram

  Kreativa Europa öppnade sina första utlysningar i december förra året. Den 18 februari bjuder Region Blekinge in till en informationsmöte om det nya programmet. Kulturrådet, som är Sveriges kontaktpunkt för Kreativa Europa, är på plats.
  Publicerad 140120 Läs mer

 • Tyck till om nya EU-programmet Interreg Europe

  I programmet kan regioner från hela Europa att arbeta tillsammans för att dela kunskaper och erfarenheter. Förslaget till nytt program presenterades den 10 januari är ute på öppen konsultation till 21 mars.
  Publicerad 140110 Läs mer

 • Morgan Carlsson - ny länsmusikchef för Musik i Blekinge

  Morgan är 47 år och bosatt i Karlskrona. Morgan har tidigare arbetat som chef för olika avdelningar inom försvarsmakten, nu senast som chef för Marinens infrastrukturavdelning. Under åren 2005 - 2008 var Morgan chef för Marinens Musikkår i Karlskrona.
  Publicerad 140108 Läs mer

 • Äntligen rullar tågen igen

  Nu är tågtrafiken äntligen tillbaka mellan Emmaboda och Karlskrona. Det är tre Krösatåg som kommer att trafikera sträckan, och varje tåg har fått ett alldeles eget namn. Den 14 november namngavs tågen till Rosenbom, Alice Tegnér och Harry Martinson.
  Publicerad 131217 Läs mer

 • Utdelning av kulturstipendier!

  Under Regionstyrelsens sammanträde igår, 11 december, delades diplom och blommor ut till kulturstipendiaterna av kultur- och fritidsnämndens ordförande Markus Alexandersson.
  Publicerad 131212 Läs mer

 • Första utlysningen i Horizon 2020

  Första utlysningen för projekt i EU:s nya forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 är öppen.
  Publicerad 131211 Läs mer

 • EU:s nya kulturprogram har öppnat

  Den 10 december öppnade den första utlysningen till Kreativa Europa, EU:s nya program för den kulturella och kreativa sektorn.
  Publicerad 131211 Läs mer

 • Region Blekinge beslutade om verksamheten för 2014: Satsningar på tillgänglighet och kultur

  Förbättrad tillgänglighet med bland annat Pågatåg och satsningar inom kulturen. Det är ett par av de områden som prioriteras när regionstyrelsen beslutade om Region Blekinges verksamhetsplan för 2014.
  Publicerad 131211 Läs mer

 • Webbsända seminarium om Horizon 2020

  Det nya EU-programmet Horizon 2020 är EU:s genom tidernas största satsning på forskning och innovation. Se Vinnnovas webbsända seminarium om utlysningarna.
  Publicerad 131210 Läs mer

 • EU:s kommande finansieringsperiod

  Just nu pågår arbetet inför EU:s nya programperiod 2014-2020 för fullt. Region Blekinge jobbar aktivt i utvecklingen av regional- och socialfondsprogrammen för Skåne-Blekinge och södra Östersjöprogrammet. Vi följer även utvecklingen av flera andra EU-program.
  Publicerad 131129 Läs mer

 • Coach lär kommunerna dra nytta av EU

  Under drygt ett år har Småland-Blekinge haft en EU-coach som stöttat kommunerna.
  Publicerad 131121 Läs mer

 • Blekingeföretag tillsammans på Elmiamässan

  Flera Blekingeföretag har samarbetat för att delta i en gemensam monter på mässan Elmia Subcontractor i Jönköping 2013. Erfarenheterna från tidigare år från att samarbeta kring en gemensam monter har bara varit positiva.
  Publicerad 131115 Läs mer

 • Trafiknämnden föreslår nya kollektivtrafiksatsningar

  Trafiknämnden godkände idag förslag till Verksamhetsplan och budget för 2014-2016. För tågtrafiken föreslås Pågatåg mellan Karlshamn - Kristianstad samt ombordservering på och upprustning av Öresundståg.
  Publicerad 131114 Läs mer

 • Satsningarna på Blekinges transportsystem inte i proportion till regionens framtida behov

  Blekinges läge nära Europas växande ekonomier är mer strategiskt idag än på många år. Men satsningarna står inte i proportion till regionens framtida behov, anser regionstyrelsen.
  Publicerad 131113 Läs mer

 • Blekinges befolkning ökar

  Blekinges befolkningsmängd ökade med 439 personer tredje kvartalet 2013. Alla Blekinges kommuner har ökat sin befolkning sedan förra mätningen.
  Publicerad 131113 Läs mer

 • Blekinge ska bli ledande på värdskap

  Blekinge ska bli ledande på värdskap. Ett av verktyget är ett webb-baserat utbildningssystem med instruktionsfilmer som i början av nästa år kommer att spelas in på flera plaster i länet.
  Publicerad 131111 Läs mer

 • Blekinges strategiska läge diskuteras i samtal med infrastrukturministern

  Region Blekinges ordförande Christina Mattisson deltar under måndagen i två längre samtal med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd angående den nationella planen för transportsystemet 2014-2025.
  Publicerad 131104 Läs mer

 • Blekinge kulturstipendiater 2013

  Region Blekinge delar årligen ut stipendier till sökande inom kulturområdet såväl som journalistik och humanitär verksamhet. Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd har för 2013 beslutat att tilldela följande stipendiater 15 000 kr vardera.
  Publicerad 131028 Läs mer

 • Tillväxtverket ser Attraktionskraft Blekinge som ett gott exempel

  Tillväxtverket har valt att lyfta projektet Attraktionskraft Blekinge som ett gott exempel på vad EU-stöd kan göra för nytta.
  Publicerad 131023 Läs mer

 • Region Blekinge har ny postadress

  Från tisdag 22 oktober är Region Blekinges officiella adress Region Blekinge Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona.
  Publicerad 131021 Läs mer

 • Kvinnor i spetsen för entreprenörskapsprojekt

  Nu startar ett entreprenörskapsprojekt vid BTH, stött av Region Blekinge, i syfte är att främja kvinnors företagande genom att använda innovativa idéer och kunskap om hållbar utveckling.
  Publicerad 131017 Läs mer

 • Sydostlänken bra för näringslivet i Sverige

  Sydostlänken ger positiva effekter för näringslivet i Sverige. Det slås fast i Järnvägsutredningen för Sydostlänken som nu är klar. Järnvägsutredningen är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Trafikverket och det regionövergripande initiativet Kraftsamling Sydostlänken.
  Publicerad 131015 Läs mer

 • Kick-out för Blekinges regionala digitala agenda ReDa

  Följ ReDAs KICK-OUT på Bambuser. Under dagen presenterar de åtta ReDA-grupperna i Blekinge sitt mål- och visionsarbete för 2020.
  Publicerad 131015 Läs mer

 • Blekinges busstrafik upphandlad för den kommande tioårsperioden

  Bergkvarabuss försvarade sin ställning som ensam trafikutövare, då Blekingetrafiken idag beslutade om tilldelning av kontrakt efter en upphandling av busstrafiken.
  Publicerad 131010 Läs mer

 • Region Blekinge stödjer bildandet av en gemensam organisation för utveckling av besöksnäringen

  Region Blekinges styrelse ställer sig bakom besöksnäringens vilja att bilda en gemensam organisation för besöksnäringen i Blekinge.
  Publicerad 131009 Läs mer

 • Småland-Blekinges Brysselkontor söker praktikanter

  Småland-Blekinges Brysselkontor söker praktikanter till vårterminen 2014.
  Publicerad 131002 Läs mer

 • Konstruktivt samtal när företrädare för Blekinge uppvaktade regeringen

  – Ett positivt möte. De är imponerade av det vi gjort hittills. Det säger regionråd Christina Mattisson som under tisdagen uppvaktade regeringen tillsammans med landshövding Berit Andnor Bylund och Karlskronas kommunalråd Camilla Brunsberg.
  Publicerad 131001 Läs mer

 • Blekinge uppvaktar regeringen om ungas arbetslöshet

  Blekinge uppvaktar regeringen i arbetet med att halvera arbetslösheten bland unga.
  Publicerad 130930 Läs mer

 • Region Blekinge värd för Baltic Sea Tourism Forum 2014

  Region Blekinge kommer att stå som värd för Baltic Sea Tourism Forum den 1-2 oktober 2014. Vid konferensen samlas representanter från länderna kring Östersjön för att utveckla samarbetet kring besöksnäringen.
  Publicerad 130927 Läs mer

 • Årets Företagare i Blekinge 2013: Ronny Södergren, Stål & Rörmontage i Sölvesborg AB

  Ronny Södergren, Stål & Rörmontage i Sölvesborg AB har korats som årets företagare av Företagarna.
  Publicerad 130917 Läs mer

 • Företagare möter företagare

  Projektet Framtidssatsning i Blekinges intäktsbas arbetar med att sammanföra olika branscher, exempelvis it- och telekomindustri med processindustri, för att genom mötet skapa nya möjligheter till affärer och samarbeten.
  Publicerad 130917 Läs mer

 • Eriksberg nominerat till Stora Turismpriset

  Eriksberg vilt & natur är en av 14 kandidater nominerade till Stora Turismpriset.
  Publicerad 130916 Läs mer

 • Blekinge ska uppfattas som äkta, nära och blomstrande och besökaren ska känna välbefinnande

  Under torsdagen lanserades en strategi för besöksnäringen i Blekinge. Strategin visar riktningen för det fortsatta arbete, från vision och mål till varumärke och värderingar.
  Publicerad 130905 Läs mer

 • Blekinge kraftsamlar - satsar 20 miljoner för att halvera arbetslösheten bland unga

  Blekinges kommuner, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Länsstyrelsen i Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola, Almi och Region Blekinge har beslutat sig för att i samverkan bekämpa ungdomsarbetslösheten. Det gemensamma målet är att arbetslösheten bland unga i Blekinge ska halveras fram till år 2017.
  Publicerad 130904 Läs mer

 • Upphandling av rekryteringstjänster

  Just nu upphandlar Region Blekinge rekryteringstjänster. Sista anbudsdag är 2013-09-25 kl 16:00.
  Publicerad 130904 Läs mer

 • Nationell strategi saknas för att möta en ökande Östersjöhandel

  Region Blekinge ställer sig skarpt kritiska till Trafikverkets förslag till plan för transportsystemet i Sverige 2014-2025.
  Publicerad 130904 Läs mer

 • Nytt arbetssätt för färdtjänsthandläggning i Blekinge

  Från och med 1 maj 2013 är all färdjänsthandläggning i Blekinge samlade på Gräsvik i Karlskrona. Personliga möten kommer endast ske i undantagsfall.
  Publicerad 130904 Läs mer

 • På tal om kvinnor och män - jämställdhetsstatistik för Blekinge

  Ohälsotalet är större i Blekinge än i riket och betydligt högre bland kvinnor än män. Det är en slutsats man kan dra utifrån skriften "På tal om kvinnor och män", ett kunskapsunderlag med aktuell jämställdhetsstatistik för Blekinge.
  Publicerad 130902 Läs mer

 • Projektet Blekinge intäktsbas 1 är igång

  Det nya intäksbasprojektet; Framtidssatsning i Blekinges intäktsbas 1 har startat. I projektet ingår bland annat att TelecomCity-företagen ska besöka Tech Network-företag och vice versa för att få kunskap om varandras branscher och kanske uppslag till nya affärer
  Publicerad 130902 Läs mer

 • Malena Sandgren på plats på Region Blekinge

  Idag tillträder Malena Sandgren sin tjänst som chef för Region Blekinges kultur- och fritidsverksamhet.
  Publicerad 130901 Läs mer

 • Givande diskussioner på informationsmöte om flygbusstrafiken

  Vid halvårsskiftet nästa år upphör Blekingetrafikens flygbusstrafik mellan Karlskrona och Ronneby Airport. För att informera trafikföretagen om möjligheterna att öppna kommersiell trafik på sträckan höll Region Blekinge under tisdagen ett informationsmöte på Ronneby Airport.
  Publicerad 130828 Läs mer

 • Förhandlingarna med fastighetsägaren för Musik i Blekinges lokaler avbröts

  Fastighetsägaren för Musik i Blekinges lokaler vid Kungsplan i Karlskrona har beslutat att avbryta förhandlingarna med Region Blekinge om ett nytt hyreskontrakt.
  Publicerad 130815 Läs mer

 • Musik i Blekinge kvar i nuvarande lokaler

  Region Blekinges arbetsutskott har vid dagens sammanträde bland annat haft samråd kring Musik i Blekinges lokaler på Kungsplan i Karlskrona.
  Publicerad 130807 Läs mer

 • Välkommen till miljöbilsmässa i Sölvesborg

  Provkör de senaste miljöbilarna och se hur vindkraft och solceller fungerar. Välkommen till Green Cars Rock i Sölvesborg den 31 augusti.
  Publicerad 130807 Läs mer

 • Boka ditt eget besökspaket i Blekinge

  På nya förbättrade www.visitblekinge.se - kan du på ett ställe boka hela din Blekingevistelse med resa, aktiviteter och boende.
  Publicerad 130705 Läs mer

 • Skåne och Blekinges turistföretag mest innovativa

  Skåne-Blekinge rankas högst i Sverige när det gäller innovationsförmågan hos turistföretagen, enligt turistnäringens företagarindex som presenteras i Almedalen idag. Rapporten pekar också på att antalet nya turistföretag minskar i både Blekinge och Sverige som helhet.
  Publicerad 130702 Läs mer

 • Idag 1 juli 2013 blir Blekingetrafiken en del av Region Blekinge

  Personalen följer med verksamhetsövergången och är organiserade i verksamhetsområde trafik.
  Publicerad 130701 Läs mer

 • Blekinge vill bli bäst i Sverige på värdskap

  Blekinge kommer att erbjuda företag inom besöksnäringen att utbilda sina medarbetare till diplomerade värdar. Projektet är det första i sitt slag som omfattar ett helt län. Målet med satsningen är att göra Blekinge bäst i Sverige på värdskap.
  Publicerad 130626 Läs mer

 • Länstransportplanen nu ute på remiss

  Länstransportplan för Blekinge 2014–2025 finns nu ute på remiss. Länstransportplanen beskriver länets transportsystem och behov av utveckling.
  Publicerad 130624 Läs mer

 • Länsbiblioteket får medel för läsfrämjande insatser

  Länsbibliotek Sydost har beviljats 50 000 kronor från Kulturrådet för läsfrämjande insatser inom projektet ”Arena för min berättelse”
  Publicerad 130624 Läs mer

 • Nu är det dags att ansöka om Region Blekinges kulturstipendium för 2013

  Välkommen med din ansökan senast den första september.
  Publicerad 130619 Läs mer

 • Fullsatt Blekingedagen på måndag

  Vi har tvingats i förtid stänga anmälningarna till Blekingedagen på måndag. Vi har i dagsläget fler anmälningar än vi bekvämt kan få plats med.
  Publicerad 130618 Läs mer

 • Trafikverket missar totalt Blekinges möjligheter att lösa Sveriges framtida transportbehov

  När Trafikverket idag redovisar sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 saknas satsningar på flera transportstråk som verket själva pekat ut som viktiga i sin kapacitetsutredning.
  Publicerad 130614 Läs mer

 • Ansvarig tjänsteman under sommaren

  Region Blekinge önskar alla medlemmar och partners en riktigt trevlig Midsommar och skön semester. Under semesterperioden är ansvarig tjänsteman: t om v 28 Anna-Lena Cederström, v 29 Åza Rydén och v 30-31 Ingrid Ljungqvist.
  Publicerad 130614 Läs mer

 • Strategi ska göra det attraktivare att bo, verka och besöka Blekinge

  Blekinge ska bli ännu attraktivare att bo i, flytta till och besöka. Det är syftet med den utvecklingsstrategi för Blekinge som Region Blekinges styrelse antog under onsdagen.
  Publicerad 130612 Läs mer

 • Region Blekinge besöker Kaliningrad

  En delegation från Region Blekinge deltar på inbjudan från Kaliningrads länsguvernör Nikolay Tsukanov i ”the Fifth International Forum of the Kaliningrad Partner Regions”.
  Publicerad 130605 Läs mer

 • Omsättningen inom Blekinges besöksnäring ökar

  Omsättningen inom Blekinges besöksnäring år 2012 var närmare 2 miljarder. Omsättningen ökade med nästan 40 miljoner, något mindre ökning än under 2011.
  Publicerad 130521 Läs mer

 • Läs remissvaren för Blekingestrategin

  Blekingestrategin - en vägvisare för alla som vill bidra till Blekinges utveckling för att vi tillsammans ska kunna ta vara på de förutsättningar som finns för att göra Blekinge till 2020-talets vinnande region. Framtiden ligger i våra egna händer!
  Publicerad 130515 Läs mer

 • Blekinge blir pilotlän för jämställdhetsarbete

  Region Blekinge får tillsammans med Almi företagspartner, Coompanion i Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge län 250 000 kr från Tillväxtverket för att bli pilotlän om jämställdhetsintegrering av organisationerna.
  Publicerad 130514 Läs mer

 • Flera nyheter i busstrafiken

  Blekingetrafikens styrelse beslutade under onsdagen om flera nyheter i busstrafiken. Bland annat utökas trafiken mot Malmö/Danmark.
  Publicerad 130513 Läs mer

 • Andelen kvinnliga chefer har ökat i Blekinge

  Enligt Ledarnas jämställdhetsbarometer för 2013 har Blekinge störst procentuell ökning av antalet kvinnliga chefer av Sveriges län.
  Publicerad 130507 Läs mer

 • 300 000 kronor i statliga medel för att utveckla kulturarvspedagogiken i Blekinge

  Region Blekinge har tillsammans med Blekinge museum, Slöjd i Blekinge och Blekingearkivet tilldelats utvecklingsmedel från Statens kulturråd för projektet Att skapa sin historia.
  Publicerad 130418 Läs mer

 • Pågatåg till Sölvesborg och drygt 4 miljoner i satsning för utveckling av Blekinges intäktsbas

  Region Blekinges styrelse gav under onsdagens Blekingetrafiken i uppdrag att förhandla om Pågatågstrafik till Sölvesborg. Styrelsen anslog även medel till fem projekt som ska främja utvecklingen inom Blekinges så kallade intäktsbas.
  Publicerad 130417 Läs mer

 • Biblioteken i Blekinge och Kronoberg lanserar ny webb

  Biblioteken i Blekinge och Kronoberg lanserar ny webb. Den nya webben gör det är lättare för alla att söka och hitta böcker och andra medier som biblioteken erbjuder. Användarna får också möjlighet att tycka till, ”tagga”, recensera och starta digitala läsecirklar.
  Publicerad 130416 Läs mer

 • Samverkan ämnet för dagen på BMSP konferens om sjösäkerhet

  På onsdagen arangerade Baltic Maritime Science Park (BMSP) ett heldagsseminarium på BTH inom ämnet maritim säkerhet.
  Publicerad 130410 Läs mer

 • Inspirationsdag om hållbar utveckling

  Seminaret om hållbarhet ger inspiration och goda exempel om utveckling inom ramen för de olika dimensionerna av hållbarhet - ekonomi, sociala och miljömässiga kriterier går hand i hand.
  Publicerad 130410 Läs mer

 • Beslut i trafiknämnden: Förhandla om Pågatåg till Sölvesborg

  Blekingetrafiken får i uppdrag att förhandla om Pågatåg till Blekinge. Det beslutade trafiknämnden under onsdagen vid ett möte i Sölvesborg. Trafiken är tänkt att starta i december i år.
  Publicerad 130327 Läs mer

 • Lyckad Blekingefrukost på Riksdagen

  Blekinges syn på regionens betydelse för framtidens hållbara transporter fick stöd vid den frukost som Region Blekinge anordnade på riksdagen tillsammans med Blekinges riksdagsledamöter.
  Publicerad 130327 Läs mer

 • Region Blekinge fördelar medel till kulturproduktioner i hela Blekinge

  Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd har beslutat att fördela 620 000 kronor till tio kulturproduktioner och arrangemang i Blekinge under 2013.
  Publicerad 130327 Läs mer

 • Blekinge marknadsförs på riksdagen

  Blekinge har ett strategiskt viktigt läge som Sverige måste utnyttja. Det är budskapet då Region Blekinge och de blekingska riksdagsmännen under onsdagen bjuder riksdagsledamöterna på en informationsfrukost i riksdagshuset.
  Publicerad 130325 Läs mer

 • Carina Reich får Region Blekinges kulturpris 2012

  Region Blekinges kulturpris 2012 går till konstnären och regissören Carina Reich, uppvuxen i Blekinge.
  Publicerad 130320 Läs mer

 • Nya medel för att främja kvinnors företagande

  Nu finns nya medel tillgängliga att söka för de företag eller organisationer med idéer som kan skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet i Blekinge genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor.
  Publicerad 130315 Läs mer

 • Satsning i Blekinge för att minska arbetslösheten bland unga

  Regionstyrelsen har fattat beslut om projektet UngSam som har som mål att minst 200 idag arbetslösa ungdomar ska ha jobb nästa sommar. Projektet har en budget på nära 6 miljoner kronor
  Publicerad 130313 Läs mer

 • Årsmöte för Sydsvensk regionbildning ideell förening

  Sydsvensk regionbildning ideell förening sammanträder vid års- och styrelsemöte i Växjö den 14 mars.Den ideella föreningen har till uppgift att ta fram underlag för beslut för en ansökan om bildande av en ny gemensam region från och med 2019.
  Publicerad 130313 Läs mer

 • Kinesisk delegation besökte Region Blekinge

  En delegation från den kinesiska regionen Yunnan besökte under tisdagen Region Blekinge.
  Publicerad 130312 Läs mer

 • Ambassadörer för kvinnors företagande

  Ambassadörer för kvinnors företagande väcker intresse för entreprenörskap genom att berätta om sina erfarenheter som företagare.
  Publicerad 130312 Läs mer

 • Lolita Persson blir kulturchef i Kalmar

  Lolita Persson kommer att sluta som chef för kultur och fritid för att tillträda som kultur- och fritidschef i Kalmar kommun. Efter tio år på Region Blekinge tar hon nästa steg i yrkeskarriären.
  Publicerad 130306 Läs mer

 • Mycket på gång inom besöksnäringen

  Det händer mycket inom besöksnäringen i Blekinge, just nu. Ett hundratal blekingar, verksamma inom den offentliga sektorn och besöksnäringen, arbetar med att ta fram en gemensam strategi för hur vi ska arbeta för att utveckla Blekinges besöksnäring.
  Publicerad 130305 Läs mer

 • Remiss om Blekinges nya klimat- och energistrategi

  Ett förslag till klimat- och energistrategi för Blekinge har utarbetats inom forumet Klimatsamverkan Blekinge. Strategin är just nu ute på remiss till den 15 maj och synpunkter lämnas till Länsstyrelsen i Blekinge.
  Publicerad 130301 Läs mer

 • Sydost tar täten inom sjösäkerhet

  Sydost-initiativet Baltic Maritime Science Park har utsetts till flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjön.
  Publicerad 130228 Läs mer

 • Välbesökt Framtidsdag

  Region Blekinge har arrangerat en framtidsdag på temat kompetensförsörjning i Blekinge. Ett åttiotal personer från bland annat kommuner, näringsliv, högskola och myndigheter deltog.
  Publicerad 130215 Läs mer

 • Region Blekinges politiska ledning i gemensam debattartikel

  Region Blekinges politiska ledning, ordförande Christina Mattisson (S), 1:e vice ordförande Margaretha Olsson (S) och 2:e vice ordförande Lennarth Förberg (M) betonar i en gemensam debattartikel betydelsen av gemensamma mål och samverkan för att göra Blekinge till en av de vinnande regionerna på 2020-talet.
  Publicerad 130213 Läs mer

 • Tågtrafik till Emmaboda från 15 december

  Tågtrafiken till Emmaboda kommer igång den 15 december. Det står klart sedan Veolia Transport AB tilldelats uppdaget.
  Publicerad 130212 Läs mer

 • Satsa på infrastrukturen i sydöstra Sverige

  En satsning på infrastrukturen i sydöstra Sverige kan lösa norra Europas transportproblem. Behovet av snabbare, kortare och miljövänligare transporter,gör att transporter över Östersjön är bättre i stället för omvägen över Öresund eller Bottniska viken.
  Publicerad 130212 Läs mer

 • Ung innovationskraft - Hur behåller vi ungdomarna i regionen?

  Hur behåller vi ungdomarna och hur vänder vi trenden med flytt från regionen till storstäderna? Den 16:e februari bjuder regionförbunden i Småland och Blekinge in till ett heldagsseminarium på Ronneby Brunn för att diskutera och hitta lösningar på frågan.
  Publicerad 130212 Läs mer

 • Blekinge satsar för att ta täten inom digitala tjänster

  Projektet ReDA, den regionala digitala agendan, startar på onsdag. Målet är att använda digitala tjänster för att göra Blekinge attraktivare och bland de bästa i klassen.
  Publicerad 130212 Läs mer

 • Blekinge satsar för att ta täten inom digitala tjänster

  Ett Blekinge där människor använder digitala tjänster för att förenkla i vardagen och där offentlig sektor, företag och invånare leder den digitala användningen. Det är bakgrunden till projektet ReDA, den regionala digitala agendan, som startas på onsdag. Målet är att använda digitala tjänster för att göra Blekinge attraktivare och bland de bästa i klassen.
  Publicerad 130212 Läs mer

 • Blekingestrategins remissperiod avslutad

  Blekingestrategin - en vägvisare för alla som vill bidra till Blekinges utveckling för att vi tillsammans ska kunna ta vara på de förutsättningar som finns för att göra Blekinge till 2020-talets vinnande region. Framtiden ligger i våra egna händer!
  Publicerad 130211 Läs mer

 • Johan Assarsson projektledare för Sydsvensk regionbildning

  Det blir Johan Assarsson som fram till och med 2014 ska stödja processen med att ta fram det underlag som behövs för ett eventuellt beslut om en gemensam region i Sydsverige.
  Publicerad 130207 Läs mer

 • Stategin som ska ta Blekinge in i 2020-talet går nu på remiss

  Näringsliv, organisationer och invånare ska nu få säga sitt om Blekinge-strategin, den strategi som ska ta Blekinge in i 2020-talet.
  Publicerad 130206 Läs mer

 • Jämställd tillväxt

  Region Blekinge har utarbetat en handlingsplan för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det regionala tillväxtarbetet under perioden 2012-2014. Uppdraget har regionen fått från Näringsdepartementet och riktlinjerna har kommit från Tillväxtverket.
  Publicerad 130205 Läs mer

 • Tobias Karlsson tilldelas Region Blekinges idrottspris 2012

  Handbollsspelaren Tobias Karlsson från Karlskrona fick Region Blekinges idrottspris 2012. Priset delades ut under Blekinge idrottsgala.
  Publicerad 130204 Läs mer

 • Här är pristagarna vid Guldekoxegalan 2013

  Tjärö Restaurang och Marina, Fort Sweden, Blekinge Exotiska Värld och föreningen Nässelfrossa vann pris när Blekinges utmärkelse för besöksnäringen, Guldekoxepriset, delades ut vid Blekinge turismgala 2013.
  Publicerad 130125 Läs mer

 • Region Blekinge satsar för att hitta unga, affärsdrivna tjejer

  Region Blekinges satsar 325 000 kronor i ett projekt som ska hitta och attrahera unga kvinnor att starta företag. Det beslöt Region Blekinges arbetsutskott under onsdagens möte.
  Publicerad 130123 Läs mer

 • Tolv finalister tävlar om Guldekoxepriset

  Det är tolv finalister i årets upplaga av Gulekoxepriset, Blekinges utmärkelse till företagare eller organisationer verksamma inom besöksnäringen. Priset delas ut i samband med Turismgalan 2013 som går av stapeln på torsdag på Ronneby Brunn.
  Publicerad 130122 Läs mer

 • Dags sprida bilden av det nya Blekinge

  Svenskarnas bild av Blekinge måste uppdateras. Det var en av slutsatserna när riksdagsledamöter från länet mötte Region Blekinges ledning under måndagen.
  Publicerad 130122 Läs mer

 • Utveckla besöksnäringen

  Vi samlar in fakta om internationella marknader, trender i resande och konsumtionsmönster. Nu behöver vi ha dina erfarenheter och synpunkter!
  Publicerad 130116 Läs mer

 • Region Blekinge inför produktionsstöd till kultur

  Från och med 2013 inför Region Blekinge ett produktionsstöd för kultur. Sista ansökningsdatum för 25 januari.
  Publicerad 130114 Läs mer

 • Vägar till ett dynamiskt näringsliv

  Seminariet "Vägar till ett dynamiskt näringsliv" tar upp frågor som hur jämställdhet bidrar till tillväxt och hur vi kan bidra till att ta tillvara på alla företagares innovationskraft.
  Publicerad 130104 Läs mer

 • Region Blekinges kulturstipendier för 2012: Fyra stipendiater delar på 60 000 kr

  Region Blekinges kultur- och fritidsnämnden har beslutat att dela ut fyra kulturstipendier för 2012.
  Publicerad 121219 Läs mer

 • God jul önskar Region Blekinge

  Region Blekinge tackar sina samarbetspartners för det gångna året. Istället för att skicka julkort skänker vi en slant till Rädda Barnen samt WWFs arbete för att förbättra miljön i Östersjön.
  Publicerad 121217 Läs mer

 • Prenumerera på Region Blekinges nyhetsbrev

  Håll koll på vad som händer. Prenumerera på Region Blekinges nyhetsbrev. Brevet kommer ut flera gånger om månaden och speglar händelser som rör Blekinges utveckling.
  Publicerad 121215 Läs mer

 • Region Blekinge satsar nio miljoner kronor i insatser till företag i intäktsbasen

  Region Blekinge satsar drygt nio miljoner kronor i insatser som ska stödja företag i den så kallade intäktsbasen att hitta nya marknader utanför regionen.
  Publicerad 121212 Läs mer

 • Tyck till om Blekinges besöksnäring

  Jobbar du inom turismnäringen? Vi samlar just nu in fakta och underlag till ett arbete om Blekinges besöksnäring och vi behöver dina erfarenheter och synpunkter!
  Publicerad 121211 Läs mer

 • Grattis Olofström till årets Kulturkommun 2013

  Olofström har blivit utsedd av SKTF/Vision till årets kulturkommun 2013. Kommunens satsningar på barn och ungdomar och det goda samarbetet med de lokala kulturföreningarna ligger till grund för utmärkelsen.
  Publicerad 121211 Läs mer

 • Slutrapport för Make IT happen

  Nu finns en slutrapport för projektet Make IT happen. Projektet har arbetat för en smartare användning av IT för ökad konkurrenskraft i Blekinge.
  Publicerad 121211 Läs mer

 • Kommunala handlingsplaner ska ge bättre service till Blekinge-företagen

  På fredag samlas 300 tjänstemän från samtliga Blekinges kommuner och länsstyrelse för att presentera de handlingsplaner som ska ge bättre service till företagen och förbättrat företagsklimat i regionen.
  Publicerad 121205 Läs mer

 • Kommundialog om infrastruktur

  Fredagen den 30 november genomförde Region Blekinge och Trafikverket den årliga gemensamma kommundialogen om infrastruktur. På mötet medverkade ett 30-tal tjänstemän och politiker från länet.
  Publicerad 121203 Läs mer

 • Fem idéer för hållbar besöksnäring

  Biosfärområde Blekinge Arkipelag och Region Blekinge anordnade en workshop med aktörer inom besöksnäringen med målet att få fram fem hållbara tjänster eller produkter som kan marknadsföras och säljas i Blekinge under 2013.
  Publicerad 121128 Läs mer

 • Drygt 100 kulturintresserade från hela Blekinge bidrog till ett lyckat Stormöte Kultur

  Den 16 november bjöd Region Blekinge in till Stormöte Kultur. Drygt 100 deltagare kom för att diskutera, inspireras och träffa andra inom kulturområdet.
  Publicerad 121123 Läs mer

 • Region Blekinge anställer ny chef för team regional tillväxt

  Region Blekinge har rekryterat Åza Rydén som ny chef för team regional tillväxt.
  Publicerad 121123 Läs mer

 • Blekinges kunskap viktig vid ryskt forum om handel

  Den statliga ryska handelsrepresentationen i Sverige håller under torsdagen ett forum om rysk- svenska affärer. Bland de goda exempel som lyfts finns Blekinges arbete med att utveckla affärsrelationerna mellan de båda länderna. Region Blekinges projektledare, Svetlana Sukhova, leder seminariet.
  Publicerad 121121 Läs mer

 • Region Blekinge arrangerar seminarieserie om Storytelling

  I vår arrangerar Region Blekinge en seminarieserie om Storytelling för turism- och kulturaktörer. Under kulturturismträffen den 8 november fick deltagarna ett smakprov på vad det kan innebär för dem.
  Publicerad 121113 Läs mer

 • Fördubblat resande, fossilfritt bränsle och differentierade taxor

  Region Blekinges styrelse beslutade under onsdagen om ett nytt trafikförsörjningsprogram för Blekinge. Programmet ska öka resandet i regionen, förbättra tillgängligheten med omvärlden och samtidigt göra kollektivtrafiken klimatanpassad.
  Publicerad 121107 Läs mer

 • Blekinges nye länsturismchef på plats

  Ny länsturismchef i Blekinge är Leif Wictorén. Leif har arbetat många år inom turismnäringen på Gotland.
  Publicerad 121101 Läs mer

 • Arbetsmarknadsministern besökte Blekinge

  Länsstyrelsen i Blekinge och Region Blekinge var värdar när arbetsmarknadsminister Hillevi Engström besökte regionen.
  Publicerad 121101 Läs mer

 • Sydsvensk Entreprenörfond deltar i finansiering av nytt lastpallsystem

  Sydsvensk Entreprenörfond är med att finansiera ett nytt lastpallsystem i höghållfast tunnplåt, utvecklat av Crossborder Technologies AB.
  Publicerad 121101 Läs mer

 • Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström besöker Blekinge

  Länsstyrelsen i Blekinge län och Region Blekinge är värdar när arbetsmarknadsminister Hillevi Engström besöker Blekinge onsdag den 31 oktober.
  Publicerad 121030 Läs mer

 • EU tittar på Blekinge och Småland

  OECD var på agendan när Småland Blekinges samlade representanter från DG Regio, DG Enterpise och kommissionen på Brysselkontor till ett lunchmöte tisdagen den 16 oktober.
  Publicerad 121018 Läs mer

 • Karlshamnsföretagare utsedd till årets företagare

  Mattias Nygren från spelföretaget Tarsier Studios i Karlshamn har utsetts till Årets Företagare av Företagarna.
  Publicerad 121015 Läs mer

 • Stort intresse för Brysselseminarium om smart specialisering

  Den 16 oktober arrangerar Småland Blekinges EU-kontor, tillsammans med OECD samt EU-kontoren för Mittjylland och Syddanmark, ett seminarium i Bryssel om den OECD-studie som har gjorts för Småland och Blekinge.
  Publicerad 121015 Läs mer

 • Lyckad lanseringskonferens för Baltic Maritime Science Park (BMSP)!

  Lanseringskonferensen blev en stor framgång och samlade 60 deltagare i Malmö från både näringsliv, myndigheter, akademi och olika organisationer. Mycket glädjande var att åtta av Östersjöns nio stater fanns representerade.
  Publicerad 121012 Läs mer

 • Regiondagen 2012 präglades av stort engagemang och kreativitet

  Över 250 deltagare delade med sig av sin syn på vad vi behöver göra för att Blekinge ska utvecklas. Tankarna som kom fram kommer användas i Blekinges regionala utvecklingsstrategi - Blekingestrategin.
  Publicerad 121011 Läs mer

 • Ny video om Blekinge

  En ny video om Blekinge presenterades på Regiondagen i Karlshamn den 10 oktober. Filmen handlar om tre Blekinges tre styrkor. Filmen tar en historisk ansats och innehåller flygfilmade sekvenser av Blekinges kust.
  Publicerad 121010 Läs mer

 • Region Blekinge presenterar Östersjöprojekt på Franska ambassaden

  Baltic Master projekten har rönt stor uppmärksamhet i Europa. Nu är en fransk delegation i Sverige för att studera riskhantering och beredskap för katastrofer då Region Blekinge får möjlighet att dela med sig av erfarenheterna från projekten.
  Publicerad 120927 Läs mer

 • SEF investerar i två nya företag

  Sydsvensk Entreprenörfond (SEF) har investerat 65 miljoner av fondens totala 130 miljoner.
  Publicerad 120920 Läs mer

 • Lanseringskonferens för Baltic Maritime Science Park (BMSP)

  Nu börjar arbetet med att bygga ett marint kluster i södra Sverige. Arbetet syftar till att göra södra Sverige till ett ledande centrum för marin säkerhet i Östersjöregionen.
  Publicerad 120918 Läs mer

 • Blekinge satsar på bättre service till företag

  Blekinge ska bli en bättre region att starta, driva och utveckla företag i. I en gemensam satsning på utbildning ska politiker och medarbetare på kommuner och länsstyrelse få kunskap hur man kan ge bättre stöd till blivande och etablerade företagare.
  Publicerad 120913 Läs mer

 • EU och lokal politik - webbsänd EU-utbildning

  Torsdag 13 september är det åter tid för webbsänd EU-utbildning. Se utbildningen direkt eller en inspelning.
  Publicerad 120912 Läs mer

 • Christina Mattisson ny ordförande för Region Blekinge

  Christina Mattisson har valts till ny ordförande för Region Blekinge. Hon efterträder Mats Johansson som avgår den 1 september.
  Publicerad 120829 Läs mer

 • Ideell organisation ska förbereda bildandet av storregion

  En ideell organisation kommer att bildas för att förbereda den gemensamma regionbildningen i södra Sverige
  Publicerad 120810 Läs mer

 • Region Blekinge får ansvar för nytt, stort projekt

  EU har nu gett klartecken för oss att vara lead partner i projektet Trans governance. Projektet handlar om att hitta modeller för hur man på ett samordnat sätt kan styra och påverka implementering av gränsöverskridande projekt på lokal, regional och nationell nivå.
  Publicerad 120619 Läs mer

 • Region Blekinge vill att kollektivtrafiken drivs med fossilfritt bränsle

  Blekinges kollektivtrafik ska från 2014 drivas med fossilfritt bränsle. Det skriver Region Blekinges regionstyrelse i remissutgåvan av Blekinges trafikförsörjningsprogram.
  Publicerad 120613 Läs mer

 • Region Blekinge leder slutkonferens för hållbara transporter

  Torsdag och fredag 7-8 juni pågår slutkonferensen för EU-projektet East West Transport Corridor 2, ett projekt med målet att utveckla hållbara godstransporter främst inom Östersjöregionen.
  Publicerad 120608 Läs mer

 • Utdelning av Region Blekinges kulturpris 2011

  Den 31 maj 2012 kommer priset delas ut i Konsthallen i Karlskrona. I samband med prisutdelningen kommer Karin Thunberg, i ett samtal med Kultur- och fritidsnämndens ordförande Markus Alexandersson, att berätta om sitt författarskap.
  Publicerad 120529 Läs mer

 • Blekinges export växer men kan bli betydligt större

  Tillväxten i Blekinges varuexport var 17 procent under 2011. Men, Blekinge-företagen kan exportera betydligt mer. Därför anordnar Region Blekinge och Almi en export och finansieringsdag för företag som vill vidga sina marknader.
  Publicerad 120529 Läs mer

 • Hitta nya kunder i Ryssland

  Den 19-21 september 2012 arrangerar Region Blekinge en företagsresa till Kaliningrad. Syftet med resan är att erbjuda blekingska företag att bekanta sig med Kaliningrad, 30 mil öster om Blekinge, och hjälpa företagen med konkreta affärsmöten efter företagens behov.
  Publicerad 120522 Läs mer

 • Seminarium om hållbar tillväxt i öst-västlig handel och transport

  Region Blekinge arbetar intensivt med att främja en hållbar tillväxt i öst-västlig handel och transport. På torsdag hålls ett seminarium på temat.
  Publicerad 120522 Läs mer

 • Scener ur ett familjeföretag

  Att driva eller jobba i ett familjeföretag är speciellt. Två världar, som drivs av olika värderingar, företagets och familjens ska kombineras. Välkommen till en inspirerande eftermiddag.
  Publicerad 120515 Läs mer

 • Ledig tjänst - EU-coach

  Regionförbundet i Kalmar län söker en medarbetare som ska arbeta som EU-coach mot utvalda kommuner i Småland och Blekinge. Syftet med satsningen är att öka politikers och tjänstemäns kompetens i EU-kunskap.
  Publicerad 120507 Läs mer

 • Webbsänt seminarium om EU:s tillväxtstrategi

  Vilken roll har kommuner och regioner i EU:s Östersjöstrategi? Hur arbetar den svenska riksdagen med EU? EU-seminarium i Karlskrona torsdagen den 3 maj. Seminariet sänds även via webben.
  Publicerad 120502 Läs mer

 • Ny nämnd svarar för länets kollektivtrafik

  Trafiknämndens uppgift är att utveckla kollektivtrafiken så att den blir attraktiv, samordnad och främjar ett kollektivt resande i hela länet och över länsgränserna.
  Publicerad 120425 Läs mer

 • Växande ansvar och verksamhet för Region Blekinge under 2011

  Region Blekinges styrelse antog under onsdagens styrelsemöte organisationens verksamhetsberättelse för 2011. Under året utökades Region Blekinges uppdrag och ansvar, bland annat genom att flera operativa verksamheter överfördes från landstinget i Blekinge.
  Publicerad 120425 Läs mer

 • Tidning om Blekinge snart i alla blekingars brevlåda

  Region Blekinge är just nu i slutfasen att producera en tidning om Blekinge. Den kommer att under maj delas ut till alla hushåll i regionen.
  Publicerad 120424 Läs mer

 • OECD:s rapport nu tillgänglig på svenska

  Nu finns OECD:s rapport om Småland Blekinge på svenska. Ladda ner den här.
  Publicerad 120419 Läs mer

 • Learning is the shit

  Make IT Happens delprojekt för E-lärande, Cela, arrangerar en gränsöverskridande konferens om lärandet i nya och spännande former under namnet "Learning is the shit" 17 - 19 juni 2012.
  Publicerad 120417 Läs mer

 • ESS & MAX IV: Blekingeföretag har stora möjligheter ta hem miljonaffärer

  Hela 17 av de 20 företag som kvalificerat sig som leverantörer inom mekanisk tillverkning till forskningsanläggningen MAX IV i Lund kommer från Blekinge och Skåne.
  Publicerad 120416 Läs mer

 • Blekinge lär ut sjösäkerhetsarbete vid seminarium i Italien

  Blekinge lär ut sjösäkerhetsarbete vid seminarium om Costa Concordia. – Vi kan dela med oss av erfarenheter hur man gör för att bygga ett gränsöverskridande samarbete mellan kommuner, regioner och nationer kring sjösäkerhet, säger riksdagsman Peter Jeppsson.
  Publicerad 120412 Läs mer

 • Region Blekinges kulturpris 2011 går till Karin Thunberg

  Författaren och journalisten Karin Thunberg, uppvuxen på Tjurkö, får Region Blekinges kulturpris 2011.
  Publicerad 120330 Läs mer

 • Årets kommundialoger om infrastruktur har inletts

  I veckan inleddes årets första kommundialoger för att diskutera infrastrukturplaneringen i länet kopplat till kommunernas översiktsplanering och annan strategisk planering. Först ut var Karlskrona kommun, följt av Sölvesborg och Olofströms kommun.
  Publicerad 120330 Läs mer

 • Uppmaning till regeringen i dag: Hög tid för Sverige att satsa på öst-västliga förbindelser

  I dag presenterar OECD den tillväxtrapport man har gjort om Småland-Blekinge för riksdagsledamöter och nationella aktörer på riksdagshuset i Stockholm. Samtidigt poängterar man vikten av att satsa på infrastrukturen i regionen.
  Publicerad 120329 Läs mer

 • OECD:s slutsatser redovisas i Riksdagshuset

  OECD har på uppdrag av regionförbunden i Blekinge, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län genomfört en så kallad Territorial Review, en studie av regionernas konkurrenskraft och tillväxtpotential. Den 29 mars presenteras slutsatserna i studien på en konferens i Riksdagshuset.
  Publicerad 120326 Läs mer

 • Region Blekinge är nominerade till Guldlänken 2012

  Genom satsningen på finansieringsmetoden CrowdCulture har Region Blekinge tillsammans med Landstinget i Sörmland, Regionförbund Södra Småland och Stockholms läns landsting blivit nominerade till Guldlänken 2012. Modellen CrowdCulture har utvecklats på initiativ av Fabel Kommunikation och har skapats i samverkan med SICS (Swedish Institute of Computer Science).
  Publicerad 120320 Läs mer

 • Resvaneundersökning i Småland och Blekinge

  I dagarna får drygt 60 000 personer bosatta i Smålandslänen och i Blekinge möjlighet att delta i en stor resvaneundersökning. Du som får en enkät i brevlådan - ta tillfället i akt och berätta för oss hur du reser idag. Enkätsvaren kommer att användas för förbättringar och för planering av det framtida resandet.
  Publicerad 120316 Läs mer

 • Trafiknämnd ska stärka och utveckla kollektivtrafiken i Blekinge

  Regionstyrelsen beslutade under onsdagen att inrätta en trafiknämnd för att kunna verkställa de uppgifter som ansvaret att vara regional kollektivtrafikmyndighet innebär.
  Publicerad 120314 Läs mer

 • 280 biblioteksanställda utbildas i barnkompetens

  Länsbibliotek Sydost, Blekinges och Kronobergs gemensamma utvecklingsorganisation för biblioteken i regionerna, genomför just nu en stor utbildning i barnkompetens.
  Publicerad 120312 Läs mer

 • Gott värdskap och inspirerande upplevelser belönas med Guldekoxepriser

  Årets Guldekoxepris delades under torsdagskvällen ut till fyra aktörer som bidragit till att göra Blekinge till ett attraktivare besöksmål.
  Publicerad 120302 Läs mer

 • Här är de nominerade till årets Guldekoxepris

  Här är de nominerade till årets Guldekoxepris, Blekinges pris till duktiga aktörer inom besöksnäringen.
  Publicerad 120229 Läs mer

 • Vad tycker du om kollektivtrafiken i Blekinge? Hur vill du utveckla den?

  Just nu pågår arbetet med att ta fram ett långsiktigt program för kollektivtrafiken i Blekinge och vi vill göra dig delaktig.
  Publicerad 120229 Läs mer

 • På lördag skapar unga framtidens kulturpolitik

  På lördag samlas ett dussintal ungdomar från hela Blekinge i Karlskrona för att diskutera och tycka till om kulturen och dess utveckling i regionen.
  Publicerad 120228 Läs mer

 • TelecomCity-frukost: samverkan, innovation och tillväxt

  Kom med och bidra till samverkan, innovation och tillväxt hos TelecomCity, vi bjuder på frukost och du bjuder på engagemang och idéer.
  Publicerad 120223 Läs mer

 • Bibliotekskampanjen Världens bästa kort!

  För biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronoberg var 2011 ett strålande år. Tack vare en gemensam kampanj har biblioteken nått nya målgrupper.
  Publicerad 120215 Läs mer

 • Innovationsdialog för Småland och Blekinge

  Idag arrangerar de fyra regionförbunden i Småland och Blekinge, i samarbete med Regeringskansliet, ett dialogmöte om innovation och förnyelse. Dialogmötet webbsänds.
  Publicerad 120215 Läs mer

 • Webb-TV: Följ försvarskonferensen i datorn

  Idag måndag de 13 februari håller Region Blekinge, Försvarsmakten med flera en konferens om försvarets kompetensförsörjning. Titta på konferensen här.
  Publicerad 120213 Läs mer

 • Ny rapport: Stora kostnader vid oljeolycka utanför Blekinges kust

  En fartygsolycka utanför Blekinges kust med efterföljande oljeutsläpp beräknas kosta samhället nära en miljard kronor. Det visar en ny rapport.
  Publicerad 120206 Läs mer

 • Tre regionala utvecklingsprojekt i Blekinge får 5,9 miljoner kronor

  Region Blekinge anslår 2,6 miljoner kronor till ett banbrytande, europeiskt innovationsprojekt där NetPort.Karlshamn är en av projektdeltagarna.
  Publicerad 120201 Läs mer

 • Upp till kamp för högskolorna

  - Högskolorna är viktiga för våra regioners tillväxt och utveckling. Det anser Region Blekinge som tillsammans med fyra andra regioner skickat ett brev till utbildningsministern om omfördelningen av medel från högskolor till universiteten i storstäderna.
  Publicerad 120127 Läs mer

 • Turismnäringen hyllas med pris och galamiddag

  Vem tycker du har gjort bästa insatsen för turismen i Blekinge? I mars utses det företag eller person som utmärkt sig och gjort insatser för Blekinges växande turismbransch. Priset utdelas på turismbranschens gala på Ronneby Brunn. Alla kan vara med att nominera.
  Publicerad 120125 Läs mer

 • Intäktsbasen: Lika många företag men färre anställda

  Region Blekinges kartläggning av den så kallade intäktsbasen visar att antalet företag i intäktsbasen med fler än 20 anställda är i stort sett lika många som 2005 men att antalet anställda i intäktsbasen minskar.
  Publicerad 120120 Läs mer

 • Region Blekinge ger fyra projekt medel för att främja kvinnors företagande

  Regionstyrelsens arbetsutskott har beviljat fyra projekt medel för att främja kvinnors företagande.
  Publicerad 120119 Läs mer

 • Samverkan försvar och näringsliv

  Region Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge, Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Karlshamns kommun och Försvarsmakten har påbörjat ett samarbete i syfte att öka attraktiviteten för de som söker till försvaret att stanna i Blekinge.
  Publicerad 120112 Läs mer

 • Cleantech företaget Magnetic Components Sweden AB förstärker kassan och expanderar

  Magnetic Components Sweden AB (MagComp) har under slutet av 2011 förstärkt såväl kassan som organisationen. En av de nya ägarna är Sydsvensk Entreprenörfond AB.
  Publicerad 120112 Läs mer

 • Ingen nedläggning av Karlshamnskontoret

  - Vi hade en bra dialog och har fått försäkringar om att det inte finns några ambitioner att avveckla verksamheten i Karlshamn. Det säger regionråd mats Johansson efter mötet med Försäkringskassans ledning om framtiden för kassans servicekontor i Karlshamn.
  Publicerad 120110 Läs mer

 • Delegation från Blekinge uppvaktar ledningen för Försäkringskassan

  Med anledning av förslaget att göra en filial av Försäkringskassans nationella försäkringscenter i Karlshamn (NFC) uppvaktar idag en delegation från Blekinge Försäkringskassans ledning.
  Publicerad 120110 Läs mer

 • Region Blekinge tar över hanteringen av färdtjänsttillstånd i Blekinge

  Från årsskiftet 2011/2012 tar Region Blekinge över hanteringen av färdtjänsttillstånd från Blekingetrafiken. Färdtjänstresor sköts av Blekingetrafiken som tidigare.
  Publicerad 120101 Läs mer

 • Svenskt oljeskydd brister

  Havsmiljöprojektet Baltic Master II som leds av Region Blekinge uppmärksammas i media över hela landet efter att ha påvisat brister i Sveriges oljeskyddsberedskap.
  Publicerad 111222 Läs mer

 • Ny lag ska bidra till att kollektivtrafikresandet utvecklas

  Den 1 januari träder en ny lag för kollektivtrafiken i kraft. Den nya kollektivtrafiklagen innebär en avreglerad kollektivtrafik.
  Publicerad 111222 Läs mer

 • Region Blekinges kulturstipendier 2011 går till...

  ...illustratören Tinna Hiller Anderasson, fotografen Franz Feldmanis, textilkonstnärern Anni Foglert och låtskrivaren/producenten Johnny Andersson.
  Publicerad 111221 Läs mer

 • Region Blekinge antog avsiktsförklaring om ny regionbildning

  Nu är vi ett steg närmare en sydsvensk region. På onsdagen beslutade Region Blekinges styrelse att ställa sig bakom avsiktsförklaringen om ny regionbildning i södra Sverige.
  Publicerad 111214 Läs mer

 • Blekinges sångtalang 2012

  Sista anmälningsdagen för Blekinges sångtalang 2012 förlängs till den 19 december.
  Publicerad 111208 Läs mer

 • Region Blekinge inför crowd funding: Låter publiken bestämma över kulturpengarna

  Region Blekinge testar nu ett helt nytt sätt att finansiera kultur. Modellen kallas CrowdCulture och är en typ av crowd funding.
  Publicerad 111208 Läs mer

 • Sydsvensk Entreprenörfond: har investerat 44,5 mkr i åtta bolag

  Åtta investeringar på 44,5 miljoner kronor. Det är vad Sydsvensk Entreprenörfond investerat i åtta bolag i Skåne och Blekinge under fondens två första verksamhetsår.
  Publicerad 111207 Läs mer

 • OECD antog rapport om Småland-Blekinge

  Nu är det formella beslutet taget om den Territorial Review som genomförts av OECD i Småland/Blekinge. Ett 40-tal personer från OECD och Småland/Blekinge träffades under tisdagen i Paris för att diskutera rapporten.
  Publicerad 111206 Läs mer

 • Hur ser Blekinges arbetsmarknaden ut år 2012?

  Hur ser Blekinges arbetsgivare på framtiden? Hur blir tillväxten kommande år? Förändras sysselsättning inom olika branscher? Välkommen på frukostmöte om arbetsutsikterna i Blekinge år 2012.
  Publicerad 111206 Läs mer

 • Crowd funding i Blekinge

  Den 21 november arrangerade Region Blekinge tillsammans med Fabel Kommunikation en workshop kring mikrofinansieringsmodellen Crowdculture. Här finns en sammanställning av frågor och svar som lyftes under workshopen.
  Publicerad 111205 Läs mer

 • CELA-modellen presenteras vid Kompetensforum Skaraborg

  Kairos future och CELA presenterar modeller för framtiden i västsverige.
  Publicerad 111205 Läs mer

 • Första spadtaget på ny E22-sträckning

  Nu är det äntligen dags att påbörja bygget av den nya sträckningen av E22 utanför Sölvesborg. Måndag den 5 december togs första spadtaget för vägbygget mellan Sölve och Stensnäs.
  Publicerad 111204 Läs mer

 • Ökat samarbete för att hantera miljöolyckor i Östersjön

  Idag undertecknar politiska företrädare för projektet Baltic Master II en gemensam framtidsvision för Östersjön.
  Publicerad 111201 Läs mer

 • Ökat samarbete nödvändigt för att hantera miljöolyckor i Östersjön

  Under torsdagen samlades en rad olika företrädare för att i Europaparlamentet diskutera maritim säkerhet och miljöskydd i Östersjön.
  Publicerad 111201 Läs mer

 • Samverkan för miljön

  Region Blekinge, Länsstyrelsen och Energikontor Sydost har inlett ett samarbete kring klimat- och energifrågor.
  Publicerad 111129 Läs mer

 • Politiker i gemensam aktion för att rädda Försäkringskassan kvar i Karlshamn

  Nu går Blekinge-politikerna samman för att försöka förhindra att Försäkringskassans kundcenter i Karlshamn med 300 medarbetare försvinner.
  Publicerad 111125 Läs mer

 • Ny utvecklingsstrategi för Blekinge ska involvera hela regionen

  Region Blekinge ska ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Blekinge, med fokus på förankring i regionen.
  Publicerad 111116 Läs mer

 • Vindkraft till havs

  Projektet Hexistation har beviljats medel för att göra en förstudie om flytande vindtorn till havs.
  Publicerad 111114 Läs mer

 • Välbesökt seminarium om kulturturism

  Den 9 november arrangerade Region Blekinge ett seminarium om kulturturism i Lokstallarna, Karlshamn. Seminariet var välbesökt med ca 100 deltagare från hela Blekinge och olika branscher. Dagen innehöll föreläsningar, mingel och diskussioner om kulturturism i Blekinge.
  Publicerad 111114 Läs mer

 • OECD: Regioner med bra förutsättningar

  Behålla högutbildade ungdomar i länet. Underlätta för invandrare att utveckla sin kompetens. Det var två slutsatser som OECD förde fram i sin rapport om Blekinge och Småland.
  Publicerad 111109 Läs mer

 • Internationalisering i yrkesutbildningar

  Kan min gymnasieklass göra ett utbyte med en rumänsk skola?
  Publicerad 111108 Läs mer

 • Kvinnors företagande ska stimuleras

  Regionstyrelsens arbetsutskott har beviljat projektmedel i projektet Främja kvinnors företagande i Blekinge. Det handlar om sju olika projekt som kommer att startas upp under vintern.
  Publicerad 111104 Läs mer

 • Var med att utveckla Blekinge

  Vad tror du är Blekinges framtida utvecklingsområden? Vilka branscher kommer att växa mest i Blekinge framöver? Ge oss din syn på Blekinges framtida utveckling.
  Publicerad 111024 Läs mer

 • Hur konkurrenskraftiga är vi i Blekinge? Vilken är vår framtida potential?

  Konferens 10 november: Vi i Blekinge har tillsammans med grannregionerna kartlagt våra styrkor och möjligheter. Kartläggningen ska användas när vi formar våra strategier för hur vi ska fortsätta att utveckla Blekinge. Var med! Ta del av rapporten och ge oss dina åsikter!
  Publicerad 111018 Läs mer

 • Lär mer om offentlig upphandling

  Blekinge-företagare: Lär dig mer om offentlig upphandling och öka ditt företags konkurrenskraft. Seminarium den 27 oktober.
  Publicerad 111017 Läs mer

 • Blekinge och Kaliningrad utreder färjelinje

  Blekinge och Kaliningrad har tecknat en principöverenskommelse att utreda möjligheterna att öppna en färjelinje mellan regionerna. Avtalet mellan Region Blekinge och Kaliningrad tecknades under besöket från Kaliningrad i Blekinge.
  Publicerad 111013 Läs mer

 • Region Blekinge antog ny kulturplan och inleder arbetet med ny strategi för Blekinges utveckling

  När Region Blekinges styrelse sammanträdde idag beslutades att anta en ny, regional kulturplan. Planen ska ligga till grund för de kulturstöd som ska fördelas över länet. Regionstyrelsen beslutade också att inleda arbetet med att ta fram en ny utvecklingsstrategi för Blekinge.
  Publicerad 111012 Läs mer

 • Färjeförbindelser på agendan då delegation från Kaliningrad besöker Blekinge

  Affärer, färjeförbindelse och kultur står på agendan då en delegation på drygt 100 personer från ryska Kaliningrad besöker Blekinge.
  Publicerad 111010 Läs mer

 • Topplacering för Blekingedrivet projekt inom gröna transporter

  Ett projekt inom miljövänliga transporter, drivet av Region Blekinge och NetPort.Karlshamn har rosats vid en nationell konferens om gröna godstransporter.
  Publicerad 111004 Läs mer

 • Blekinges banker i workshop om exportfinansiering

  Brist på kapital kan vara en faktor som hindrar företag som kan och vill exportera att växa.
  Publicerad 111003 Läs mer

 • Konferens om kompetensförsörjningen i Blekinge

  Hur ska Blekinges framtida kompetensbehov lösas? Konferens om kompetensförsörjningen - 19 oktober på Marinmuseum.
  Publicerad 111003 Läs mer

 • EU 2020

  Höstens stora event om Europas 2020-strategi
  Publicerad 111003 Läs mer

 • Region Blekinge medverkar på Företagsmässa och Näringslivsdag

  Region Blekinge kommer att medverka på Företagsmässan i Ronneby den 8 oktober och på Näringslivsdagen i Karlskrona den 14 oktober.
  Publicerad 110928 Läs mer

 • Region Blekinge arrangerar kulturturism-seminarium

  Den 9 november bjuder Region Blekinge in till en seminariedag om Kultur och turism i Blekinge.
  Publicerad 110923 Läs mer

 • Kaliningraddagar i Karlskrona

  Tre dagar av fest och allvar - när Karlskrona har Kaliningradagar 12-14 oktober. Kaliningrads guvernör Nikolay Tsukanov med en delegation av länsministrar, företagare och artister kommer hit.
  Publicerad 110920 Läs mer

 • Ett steg närmare sydsvensk region

  Idag vid ett möte i Kristianstad undertecknade regionerna i Blekinge, Skåne, Kalmar och södra Småland tillsammans med landstingen i Blekinge, Kalmar och Kronoberg en avsiktsförklaring om att man ska verka för en gemensam regionbildning i södra Sverige från senast 2019.
  Publicerad 110913 Läs mer

 • Region Blekinge föreslås överta aktierna i Blekingetrafiken

  När Region Blekinges styrelse sammanträdde idag beslutades att föreslå att Region Blekinge blir nya ägare till Blekingetrafiken.
  Publicerad 110907 Läs mer

 • Kick-off för Hållbarhetsforum Blekinge 11 oktober

  Boka den 11 oktober redan nu. Då träffas vi över sektorsgränser i Karlskrona för att samla idéer och projekt för den långsiktiga planen att göra Blekinge hållbart. Välkommen till en dag där vi delar med oss av framtidsvisioner och utvecklingsprojekt.
  Publicerad 110830 Läs mer

 • OECD - slutsatser och rekommendationer, Ronneby Brunn den 10 november

  Under denna andra konferens kommer OECD att leverera slutsatser och rekommendationer utifrån den rapport som arbetas fram.
  Publicerad 110829 Läs mer

 • Ungdomsprojekt som bygger internationella relationer med hjälp av musik

  Blekinge Spelmansförbund driver projektet ” Baltic Sea Inter Cult”. Projektet riktar sig till ungdomar i övre tonåren, med intresse för internationella relationer och musik.
  Publicerad 110826 Läs mer

 • Remissvar om förslaget till den regionala kulturplanen

  Arbetet med Blekinges regionala kulturplan fortsätter och under sommaren har vi börjat få in remissvar och synpunkter på förslaget till den regionala kulturplanen.
  Publicerad 110818 Läs mer

 • Region Blekinge söker Administratör/Regionstyrelsens sekreterare (100 %)

  -
  Publicerad 110817 Läs mer

 • Länsbibliotek Sydost/Region Blekinge söker Bibliotekskonsulent/strategisk utvecklingsledare

  -
  Publicerad 110817 Läs mer

 • Region Blekinge söker Administratör/Regionstyrelsens sekreterare (100 %)

  -
  Publicerad 110817 Läs mer

 • Stort behov av psykologer, ingenjörer och byggnadsarbetare i Blekinge

  Arbetsförmedlingens senaste prognos presenterade de senaste arbetsmarknadssiffrorna på Region Blekinges frukostmöte.
  Publicerad 110714 Läs mer

 • Blekinge positivt till medverkan i sydsvensk region

  Blekinge vill vara med i diskussionerna om bildande av en sydsvensk region. - Vi ser många fördelar med ett fortsatt samarbete, säger Kalle Sandström och Mats Johansson i ett gemensamt uttalande.
  Publicerad 110630 Läs mer

 • Invigning av Tvärleden

  Torsdagen den 30 juni invigs den strategiskt viktiga vägen mellan Markaryd och Osby, som är en del av den så kallade Tvärleden mellan Halmstad och Karlshamn.
  Publicerad 110627 Läs mer

 • Framtidsstudie om Blekinge och Östersjöregionen

  Under Almedalsveckan 2011 presenterar Sida Östersjöenheten sin framtidsstudie över Östersjöregionen, där Blekinge och tre andra regioner lyfts fram som exempel.
  Publicerad 110627 Läs mer

 • 3 miljoner till kvinnors företagande i Blekinge

  Region Blekinge har målsättningen att bidra till att öka andelen företag som drivs av kvinnor med 200 före 2014. Som en del i denna satsning finns nu 3,3 miljoner kronor att söka i riktat stöd till kvinnors företagande.
  Publicerad 110623 Läs mer

 • Sofia M Westerberg tf Näringslivschef

  Sofia M Westerberg tar över som tf Näringslivschef på Region Blekinge under den tid som Stefan Malmström är tjänstledig.
  Publicerad 110623 Läs mer

 • Dags att söka Region Blekinges kulturstipendium

  Region Blekinge delar årligen ut stipendier till sökande inom samtliga kulturområden såväl som journalistik och humanitär verksamhet. Stipendium tilldelas personer som är födda eller bosatta i Blekinge eller har annan anknytning till Blekinge.
  Publicerad 110622 Läs mer

 • Stort intresse för att diskutera förslaget till kulturplanen

  Över hundra deltagare kom för att diskutera och samtala om hur vi i Blekinge kan arbeta opch samverka i framtiden för att utveckla Blekinges kulturliv.
  Publicerad 110621 Läs mer

 • Gigantiskt kompetensprojekt ska stärka konkurrenskraften i Blekinges fordonsindustri ytterligare

  Region Blekinge fick i veckan klartecken från Europeiska Socialfonden (ESF) att starta upp ett 20-miljonersprojekt för fordonsindustrin i Blekinge och nordöstra Skåne. Projektet bygger vidare på de erfarenheter som skapades genom det framgångsrika kompetensprojektet FKG -09.
  Publicerad 110615 Läs mer

 • TV-reklam marknadsför Blekinge i södra Sverige

  Magiska Blekinge - Kom för dagen eller stanna för alltid!
  Publicerad 110610 Läs mer

 • Yrkeshögskolan Syd certifierade av Teknikcollege

  Yrkeshögskolan Syd är först ut i regionen och bland de fem första i landet att som en eftergymnasial utbildning bli certifierade av Teknikcollege.
  Publicerad 110610 Läs mer

 • 50 miljoner till transportprojektet Bothnian Green Logistic Corridor

  Styrgruppen för EU:s Östersjöprogram har idag godkänt ett större transportprojekt som bland annat handlar om att förbättra och stärka transportkorridoren från norra Sverige till Polen via Blekinge.
  Publicerad 110609 Läs mer

 • 7 miljoner till regionala tillväxtprojekt i Blekinge

  När Region Blekinges styrelse sammanträdde idag beslutades att förslaget till Blekinges nya kulturplan ska skickas ut på en remissrunda. Regionstyrelsen beviljade också åtta tillväxtprojekt drygt 7 miljoner i regionala tillväxtmedel.
  Publicerad 110608 Läs mer

 • TV4 uppmärksammar Region Blekinges arbete med Gröna Korridorer

  På lördag den 4 juni klockan 17.00 sänder TV 4 dokumentärfilmen "Gröna Korridorer" som handlar om miljövänliga transporter. Dokumentären uppmärksammar bland annat Region Blekinges arbete med utveckling av smarta transportlösningar.
  Publicerad 110531 Läs mer

 • Stort intresse när den framtida regionkartan diskuterades på Regiondagen

  Hur kan den framtida regionkartan komma att se ut och vilka blir de nya möjligheterna och utmaningarna för Blekinge? Det var temat för 2011 års upplaga av Regiondagen. 250 deltagare fanns på plats på Campus Gräsvik i Karlskrona för att lyssna på inspirerande föreläsningar, ta del av diskussioner om Blekinges utveckling samt att få möjlighet att mötas.
  Publicerad 110531 Läs mer

 • I huvudet på en egyptisk ungdomsaktivist

  Hur kan ungdomar påverka opinion och politiker genom sociala medier? Lyssna på en intervju med den egyptiske aktivisten och filmaren Karim El-Shenawy.
  Publicerad 110527 Läs mer

 • 8 miljoner till ökad EU-kunskap i Småland/Blekinge

  I veckan beslöt strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna att satsa 8,3 miljoner kronor på att utbilda förtroendevalda och tjänstemän i Blekinge och Småland inom EU-frågor.
  Publicerad 110513 Läs mer

 • Regiondirektör invald i ALMI:s koncernstyrelse

  - I Blekinge samordnas det regionala ägaruppdraget från Region Blekinge. Att nu också bli deltaktig i det nationella arbetet att leda verksamheten i de regionala bolagen kommer att bli spännande och utmanande!
  Publicerad 110509 Läs mer

 • Över 1500 anställda i 12 företag har stärkt sin kompetens

  Finns fordonsindustrin kvar i Olofström om 20 år? Det var en av de stora frågor som diskuterades på kompetensutvecklingsprojektet FKG09:s slutkonferens i Olofström.
  Publicerad 110506 Läs mer

 • Youth influence and social media

  Hur kan ungdomar påverka opinion och politiker genom sociala medier? Region Blekinges ungdomsprojekt Yc3 anordnar lördagen den 21 maj en internationell konferens där ungdomar från hela världen möts för att lära sig och diskutera hur sociala medier kan användas för opinionspåverkan inom exempelvis miljö, demokrati och jämlikhet. Konferensen hålls i Konsthallen i Karlskrona.
  Publicerad 110503 Läs mer

 • Redovisning och ansökan för ungdomsorganisationer

  Nu är det dags för inlämning av redovisning och ansökan för ungdomsorganisationernas verksamhet i Blekinge.
  Publicerad 110427 Läs mer

 • ESS och MAX IV - affärsmöjligheter för dig?

  Den 10 maj anordnar Region Skåne och Region Blekinge ett seminarium i Ronneby om ESS och MAX IV-laboratoriet som håller på att etableras i Lund. Seminariet riktar sig till dig som är företagare i regionen oavsett vilken bransch du tillhör.
  Publicerad 110421 Läs mer

 • Östersjöprogrammet söker medarbetare

  Östersjöprogrammet söker medarbetare till det gemensamma sekretariatet i Rostock. Sista ansökningsdag är den 30 maj 2011.
  Publicerad 110419 Läs mer

 • 75 miljoner till Blekinges utveckling under 2010

  När Region Blekinges styrelse sammanträdde onsdagen den 13 april behandlades bland annat Region Blekinges årsredovisning för 2010. I den framkommer att Region Blekinge varit aktiva i samordningen av Blekinges utveckling genom att ta hem EU-medel.
  Publicerad 110413 Läs mer

 • Första etappen i OECD:s studie genomförd

  Första etappen i arbetet med den regionala studien, Territorial Review, är genomförd. Den 1 april samlades ett 70-tal nyckelpersoner från Blekinge, Jönköping, Kalmar och södra Småland för att ta del av OECD:s initiala reflektioner.
  Publicerad 110412 Läs mer

 • Världen tittar på Blekinge och Småland

  Syftet med studien som OECD ska genomföra är att kartlägga förutsättningar, potential och utvecklingsmöjligheter i de fyra regionerna.
  Publicerad 110328 Läs mer

 • Arbetet med en regional kulturplan för Blekinge är i full gång

  Blekinge kommer från och med år 2012 gå in i den nya kultursamverkansmodellen. Den nya modellen kräver att en regional kulturplan tas fram i samverkan med kommuner, kulturliv och civilsamhället.
  Publicerad 110321 Läs mer

 • Välbesökt och inspirerande på Turismting Blekinge

  Årets Turismting Blekinge erbjöd många intressanta föreläsare, bland annat näringslivschefen i Åre som inspirerade om turismens betydelse för Åre och dess företagare.
  Publicerad 110309 Läs mer

 • Sydostregionerna har lämnat intresseanmälan om kultursamverkan till Statens Kulturråd

  Blekinge har tillsammans med regionerna i Kalmar och Södra Småland lämnat en gemensam intresseanmälan till Kulturrådet om att ingå i kultursamverkansmodellen från och med 2012.
  Publicerad 110303 Läs mer

 • Region Blekinge föreslås bli ny kollektivtrafikmyndighet

  När Region Blekinges styrelse sammanträdde onsdagen den 2 mars så beviljades tre utvecklingsprojekt 1,6 miljoner kronor i regionala tillväxtmedel. Dessutom föreslår regionstyrelsen att Region Blekinge blir ny regional kollektivtrafikmyndighet från och med 2012.
  Publicerad 110303 Läs mer

 • Intervju i radio Blekinge om vikten av att ha oljeskyddsplaner


  Publicerad 110225 Läs mer

 • Grundstötningen utanför Norge ställer krav på oljeberedskap

  Sent på kvällen 17 februari gick lastfartyget Godafoss på grund utanför Hvaler i Norge, cirka fem nautiska mil norr om den svenska gränsen. Fartygets bränsletankar läcker bränsleolja som riskerar att nå den svenska kusten. Olyckan aktualiserar Sveriges oljeskyddsberedskap på land och vikten av att alla kustkommuner har uppdaterade och inövade oljeskyddsplaner.
  Publicerad 110218 Läs mer

 • Make IT Happen lanserar webb om e-learning

  För att möta upp förväntningarna på tillgänglighet och service samt för att utveckla den offentliga sektorns IT-tjänster bedriver Region Blekinge tillsammans med regionens fem kommuner och Landstinget Blekinge IT-projektet Make it Happen.
  Publicerad 110215 Läs mer

 • Avtal med Kaliningrad underlättar näringslivskontakter

  Ett avtal har tecknats mellan Region Blekinge och Kaliningrads länsregering som underlättar för Blekinges näringsliv att knyta affärskontakter i Ryssland.
  Publicerad 110215 Läs mer

 • Mjällby AIF får Region Blekinges idrottspris

  Mjällby AIF får Region Blekinges idrottspris 2010. Med en imponerande skicklighet och ett stort hjärta gjordes en prestation som experterna inte trodde var möjlig.
  Publicerad 110209 Läs mer

 • OECD-rapport för stärkt konkurrenskraft och tillväxt i Blekinge

  Regionerna i Blekinge, Södra Småland, Kalmar och Jönköping har gett OECD i uppdrag att göra en rapport om hur regionerna kan utvecklas för att stärka sin konkurrenskraft och tillväxt.
  Publicerad 110203 Läs mer

 • Region Blekinges Kulturpris 2010 går till Jan Lundgren

  Jan Lundgren är jazzpianist och kompositör, född i Olofström och uppvuxen i Ronneby. Jan Lundgren är känd för sitt fantasifulla, harmoniska och intensiva pianospel, hans enastående musikaliska karriär har tagit honom över hela världen.
  Publicerad 110131 Läs mer

 • Blekinge och Småland kräver utvecklingsmedel från EU efter 2013

  Småland och Blekinge måste få tillgång till EU-medel för att stärka den regionala tillväxten även efter 2013! Detta säger styrelseordförandena för Region Blekinge och de tre smålandsregionerna tillsammans med rektorerna för Blekinge Tekniska Högskola, Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping.
  Publicerad 110131 Läs mer

 • Projektet Baltic Master II håller seminarium för riksdagsledamöter

  Beredskapen för oljeutsläpp i Östersjön måste stärkas.Om en oljetanker skulle förlisa står hela Östersjöregionen och den svenska kusten inför en enorm katastrof. Därför arrangerar Baltic Master II ett seminarium i riksdagen för att uppmärksamma svenska riksdagsledamöter om situationen.
  Publicerad 110126 Läs mer

 • Sammanställning över regionstyrelsens valärenden

  På regionstyrelsens sammanträde den 19 januari nominerades och utsågs ett antal ledamöter och ersättare till olika organisationer. Här återfinns en sammanställning över de val och nomineringar som gjordes.
  Publicerad 110119 Läs mer

 • Valärenden och tillväxtprojekt i fokus när nya regionstyrelsen sammanträdde

  Onsdagen den 19 januari träffades regionstyrelsen för den nya mandatperioden för ett första sammanträde efter konstituerandet. På sammanträdet gjordes val till ett flertal politiska uppdrag. Dessutom beviljades tre tillväxtprojekt drygt 2 miljoner kronor i regionala tillväxtmedel.
  Publicerad 110119 Läs mer

 • Region Blekinges nya politiska organisation

  På ett konstituerande möte i Karlshamn under onsdagen den 12 januari valdes ledamöterna till Region Blekinges nya politiska organisation.
  Publicerad 110113 Läs mer

 • Yc3 tävlar om Karlspriset för unga

  Ungdomsprojektet Yc3, som drivs genom Region Blekinge, tävlar om det europeiska Karlspriset för unga.
  Publicerad 101223 Läs mer

 • Ny version av Östersjöstrategins handlingsplan

  I december antogs en uppdaterad version av Östersjöstrategins handlingsplan av högnivågruppen. Se nedan under rubriken strategidokument
  Publicerad 101220 Läs mer

 • Blekinge har tillväxtresurser

  Har du affärsidéer med tillväxtpotential? Vill du att ditt företag ska växa? Funderar du på en marknad utanför Blekinge? Då kan något av dessa två projekt vara aktuellt för dig!
  Publicerad 101215 Läs mer

 • Kulturpengar till byxlös kung, tingshus, folkmusik & textil

  Region Blekinges kulturnämnd beslutade vid sammanträdet den 8 december att ge projektstöd till fyra kulturprojekt i Blekinge. Den totala summan uppgår till 330 000 kronor.
  Publicerad 101210 Läs mer

 • OECD analyserar utvecklingspotentialen i Blekinge och Småland

  Nu startar processen kring en gemensam OECD-studie för de fyra regionerna Södra Småland, Blekinge, Jönköping och Kalmar. Rapporten ska bland annat ge svar på hur regionerna kan utvecklas inom ett antal strategiska områden.
  Publicerad 101209 Läs mer

 • Glada miner vid utdelning av kulturstipendier

  Den 8 december delade Region Blekinges kulturnämnd ut fyra kulturstipendier på Blekinge Museum i Karlskrona. Tre av kulturstipendiaterna hade möjlighet att närvara vid utdelningsceremonin, journalisten Pär Jonasson och fotografen Tobias Hultén samt konstnären och stenskulptören Kent Viberg från Trensum.
  Publicerad 101208 Läs mer

 • Lyckad kick-off för Östersjöregionens största infrastruktursatsning

  Baltic-Link´s kick-off gick av stapeln den 3 december från Alvesta med tåg som rullade in på stationen i Karlskrona och därifrån vidare till Stena Lines nya färja Stena Vision. Baltic-Link handlar om att rusta för att öka godstransporter från väg till järnväg och ökad intermodalitet mellan trafikslagen.
  Publicerad 101207 Läs mer

 • Framtidens tågtrafik på Kust-till-kustbanan

  Blekinge, Kalmar och Södra Småland träffades 25 november i Kosta för att ta del av den utredning som gjorts för att få ett underlag för hur den framtida trafiken på sträckan Alvesta/Växjö – Kalmar/Karlskrona kan utformas.
  Publicerad 101202 Läs mer

 • Uppstart för Baltic Link - Motorways of the Sea

  På fredag den 3 december är det uppstartsmöte för det stora infrastrukturprojektet ”Baltic Link Motorways of the Sea” mellan Karlskrona och Gdynia som är det största EU-projektet när det gäller infrastruktur i Östersjön.
  Publicerad 101201 Läs mer

 • 85 miljoner i EU-medel till Blekinge

  Strukturfondspartnerskapet för Skåne-Blekinge beslutade vid sitt sammanträde den 25 och 26 november att prioritera 12 projekt från Blekinge 85 miljoner kronor i medfinansiering från EU:s strukturfonder för Skåne/Blekinge.
  Publicerad 101126 Läs mer

 • Gemensam debattartikel i Dagens Industri om EU:s regionalpolitik

  De fyra ordföranderna i regionförbunden i Kalmar, Södra Småland, Jönköping och Blekinge, har skrivit en gemensam debattartikel angående EU:s kommande regionalpolitik. Debattartikeln publicerades i Dagens Industri onsdagen den 10 november.
  Publicerad 101110 Läs mer

 • Vindkraftstillverkare i Olofström tar in riskkapital

  Olofströmsbaserade ECWIND tar in 8 miljoner kronor från bland annat Sydsvensk Entreprenörfond AB. Nyemssionen ska möjliggöra att bolaget kan färdigställa och installera sitt första vindkraftverk.
  Publicerad 101109 Läs mer

 • Internationella transportseminarier i Karlshamn

  Tisdagen den 9 november anordnar föreningen East West Transport Corridor Association seminarier på Östra Piren i Karlshamn. Föreningen bildades i Vilnius den 29 juni i år, inom ramen för projektet East West Transport Corridor II som leds av Region Blekinge.
  Publicerad 101109 Läs mer

 • Skoj och allvar när aktiva ungdomar påverkar EU

  Det är både skoj och allvar när ungdomar från länderna kring Östersjön möts för att diskutera framtiden. De träffas i Region Blekinges ungdomsprojekt Yc3 - Youth Cross Border Coorporation and Communication.
  Publicerad 101104 Läs mer

 • Blekingeprojekt bäst i Europa

  - Låna en Europé är ett exempel på hur man på ett bra och pedagogiskt sätt kan sprida information, inte bara om EU utan även om Europa som kulturell företeelse, säger Pierre Schellekens, chef för Europeiska Kommissionens representation i Sverige.
  Publicerad 101022 Läs mer

 • Småland Blekinge i gemensam deklaration till Barroso

  Småland och Blekinge bör få fortsatt tillgång till Strukturfonderna även efter 2013. Det anser regionförbunden i Småland och Blekinge.
  Publicerad 101015 Läs mer

 • The Swedish Province of Wu Xing

  Småland Blekinge marknadsför sig i Kina som "The Swedish Province of Wu Xing". Wu Xing representerar balansen mellan de fem kinesiska elementen trä, eld, jord, metall och vatten. Dessa element och framförallt balansen mellan dem, kopplar vi till vårt miljöarbete och den balans vi eftersträvar mellan tillväxt och miljöutveckling - We do business in harmony with nature!
  Publicerad 101014 Läs mer

 • Fem miljoner till nya tillväxtprojekt i Blekinge

  När regionstyrelsen sammanträdde i Karlshamn idag beviljades fyra regionala tillväxtprojekt drygt fem miljoner kronor.
  Publicerad 101013 Läs mer

 • Blekinge i möte med Volvo-Geely i Kina

  Företrädare från Volvo-Geelys ledning i Kina fick idag en presentation om Blekinges framgångsrika forskning inom fordonsindustrin. Mötet skedde i en mycket positiv anda i den svenska paviljongen på världsutställningen i Shanghai.
  Publicerad 101008 Läs mer

 • EUROPEAN JOB DAYS 2010

  Arbetsförmedlingen och EURES nätverket bjuder härmed in arbetsgivare och arbetssökande till europeisk arbetsmarknadsmässa i Karlskrona 10 november.
  Publicerad 101006 Läs mer

 • Blekinge till Kina för gröna affärer

  Tisdagen den 5 oktober reser företrädare från Region Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola, BTH, till världsutställningen Expo 2010 i Shanghai tillsammans med en delegation om 125 personer från Blekinge och Småland för att presentera Blekinges och Smålands styrkor inom hållbar utveckling.
  Publicerad 100930 Läs mer

 • Stort kulturprojekt till Blekinge

  Blekinge Museums internationella kulturprojekt Art Line beviljades i veckan EU-stöd. Region Blekinge medfinansierar projektet med totalt 900 000 kronor under de tre år som projektet pågår.
  Publicerad 100929 Läs mer

 • Många lägger grunden till den regionala kompetensplattformen

  Region Blekinges beredning för Utbildning, forskning och kompetensförsörjning bjöd den 27:e september in till en temadag med fokus på Blekinges kompetensförsörjning. Dagen var ett officiellt startskott för etableringen av den regionala kompetensplattformen.
  Publicerad 100929 Läs mer

 • Buon Giorno - Europeiska språkdagen har intagit Blekinge

  Just nu firas den Europeiska språkdagen runtom i Europa. I Blekinge har firandet pågått sedan i onsdags då startskottet gick på Knut Hahnskolan i Ronneby. I går uppmärksammades Europas olika språk på ett flertal av Ronnebys restauranger och caféer och idag fortsätter firandet på Wachtmeister Galleria i Karlskrona.
  Publicerad 100924 Läs mer

 • Magazine om Blekinges kreativa näringar

  Idag har alla Blekingska hushåll fått BleUppInd Magazine i sin brevlåda. Ett tolvsidigt pappersmagasin om Blekinges kreativa näringar.
  Publicerad 100922 Läs mer

 • Mat, prat och Pippi på turkiska - Europeiska språkdagen sätter färg på Karlskrona och Ronneby

  - Vi kommer att få se, höra och prova på hur språken fungerar, och se hur man kan få ett språk till att bli en hobby, ett yrke eller en konstform, berättar Georg Gyllenfjell, på Region Blekinge som är projektledare för Blekinges Europa Direktkontor.
  Publicerad 100921 Läs mer

 • Blekinge - på spaning i Bryssel och EU

  -Det är verkligen spännande och utmanande att på plats i Bryssel diskutera hur vi gemensamt förverkligar våra ambitioner med kontoret i Bryssel - hur EU och det internationella perspektivet kan bidra till våra verksamheter!
  Publicerad 100917 Läs mer

 • Fyra frågor till Region Blekinges politiska gruppledare

  Hur ser Region Blekinges politiska ledare på Blekinges utveckling? Vi ställde frågor om allt ifrån förväntningarna på Region Blekinge inom de kommande fyra åren, till bildandet av en eventuell storregion. Region Blekinges politiska gruppledare gav svaren.
  Publicerad 100916 Läs mer

 • Kommun- och landstingsval avgör Region Blekinges sammansättning

  Region Blekinge styrs efter demokratiska principer. Det är medlemmarna - kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige - som utser de ledamöter som ska styra Region Blekinge.
  Publicerad 100915 Läs mer

 • Språkdagen i Blekinge

  Under vecka 38 arrangeras språkdagen på olika platser runt om i Blekinge. Du ges bland annat möjlighet att lyssna till svenska mästarna i Poetry Slam eller uppleva språkfesten "Mat och prat".
  Publicerad 100915 Läs mer

 • Nytt statligt uppdrag till Region Blekinge

  Idag träffades Regionstyrelsen för första gången efter semesteruppehållet. Bland dagens ärenden behandlades Region Blekinges delårsbokslut som visar att 13 tillväxtprojekt i Blekinge beviljats regionala tillväxtmedel under årets första halvår.
  Publicerad 100908 Läs mer

 • Miljöteknik från Blekinge väcker stort intresse i Kina

  Intresset för miljötekniska lösningar från Blekinge är mycket stort i Kina! När Region Blekinge, tillsammans med smålandsregionerna, arrangerar ett miljötekniskt seminarium på världsutställningen Expo 2010 i oktober kommer 200 tjänstemän och politiker från de större städerna i Shanghairegionen att delta.
  Publicerad 100903 Läs mer

 • Yc³ Summit - konferens för ökat ungdomsinflytande i Östersjöregionen

  Den 23—24 juli, samlades 80 ungdomar från bland annat Polen, Ryssland och Litauen i Karlskrona och diskuterade hur unga personer kan involveras mer i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen.
  Publicerad 100827 Läs mer

 • Varselsamordnarrapport överlämnad till Regeringen

  I veckan överlämnades den tredje varselsamordnarrapporten från Blekinge. Det har skett en återhämtning på arbetsmarknaden i Blekinge men även om antalet varsel och arbetslösa nu minskat så ökar ungdomsarbetslösheten vilket är mycket oroande.
  Publicerad 100820 Läs mer

 • Befolkningen ökar i Blekinge

  Folkmängden i Blekinge ökar. Under första halvåret 2010 ökade Blekinges befolkning med 264 personer.
  Publicerad 100819 Läs mer

 • Sydsvensk Entreprenörfond AB investerar i Blekinge

  Region Blekinge var en av initiativtagarna till Sydsvensk Entreprenörfond AB. Nu har fonden gjort sin första investering i Blekinge.
  Publicerad 100816 Läs mer

 • Nyheter från södra Östersjöprogrammet

  Södra Östersjöprogrammets "Capacity Building-projekt" är nu igång och erbjuder kostnadsfri hjälp med ansökan till alla som är intresserade av att ansöka till programmet.
  Publicerad 100809 Läs mer

 • Regionprojekt bildar stor internationell förening

  Regiondirektör Anna-Lena Cederström och Suzanne Svensson, vice kommunalråd i Karlshamn, representerade Region Blekinge på det konstituerande mötet för East West Transport Corridor Association i Vilnius den 29 juni.
  Publicerad 100702 Läs mer

 • Kulturutredning som engagerat många överlämnad

  I dag publiceras utredningen ”Nära Kustband – Dagens och framtidens samverkansarbete på kultur- och fritidsområdet i Blekinge”.
  Publicerad 100702 Läs mer

 • Kulturutredning som engagerat många överlämnad

  I dag publiceras utredningen ”Nära Kustband – Dagens och framtidens samverkansarbete på kultur- och fritidsområdet i Blekinge”.
  Publicerad 100701 Läs mer

 • Invigning av Sydsveriges Europakontor Småland-Blekinge

  Onsdagen den 30 juni invigdes Sydsveriges Europakontor Småland-Blekinge. Det nya kontoret är strategiskt placerat i Sweden House i centrala Bryssel tillsammans med ett flertal andra svenska regioner, stora svenska företag och organisationer som till exempel Vinnova och Tillväxtverket.
  Publicerad 100628 Läs mer

 • East West Transport Corridor uppmärksammades på danskt-svenskt ministermöte

  Ministrar från den danska och svenska regeringen möttes den 15 juni i Limhamn för att uppmärksamma att det är tio år sedan Öresundsbron invigdes. En central punkt som diskuterades, och där projektet EWTC II nämndes, var utökat samarbete om transportinfrastruktur
  Publicerad 100618 Läs mer

 • Kulturpengar till blodbad, konst och musikfestivaler

  Region Blekinges kulturnämnd beslutade vid sammanträdet den 2 juni att ge projektstöd till sju kulturprojekt i Blekinge. Den totala summan uppgår till 470 000 kronor.
  Publicerad 100602 Läs mer

 • Uppdaterad handlingsplan för EU:s Östersjöstrategi

  I slutet av maj antog kommissionen 2010 års version av handlingsplanen för EU:s Östersjöstrategi.
  Publicerad 100601 Läs mer

 • Baltic Master II medverkar på European Maritime Day i Gijón

  Projektet Baltic Master II medverkar i en workshop om projekt inom ramen för EUs Östersjöstrategi.
  Publicerad 100519 Läs mer

 • Framtidens upplevelser inom kulturarv, natur och fiktion

  Region Blekinge tillsammans med Region Skåne inbjuder aktörer inom besöksnäringen och producenter inom digitala media till en serie workshopar.
  Publicerad 100510 Läs mer

 • Mårten Ahlberg har anställts som projektledare för Make IT Happen

  Omvärldens krav på offentlig service och tillgänglighet ökar hela tiden . "Make IT Happen" är ett projekt som arbetar för att offentliga aktörer i Blekinge tillsammans ska hitta IT-lösningar för att kunna möta medborgares, offentliganställdas och näringslivets behov av service.
  Publicerad 100510 Läs mer

 • Stor variation på svenska oljeskyddsplaner

  Landets kommuner har olika utvecklad beredskap beroende på förutsättningarna. I södra Sverige är det stort fokus på oljeskyddsplanering.
  Publicerad 100505 Läs mer

 • Varumärket Blekinge

  Den första fasen av arbetet med varumärket Blekinge är färdig. Resultatet är tre kärnvärden som ska stå till grund för varumärket Blekinge.
  Publicerad 100427 Läs mer

 • Brev till regeringen med anledning av flygsituationen

  Med anledning av den senaste tidens utveckling avseende vulkanutbrottet på Island och det drivande askmolnet över Europa befinner vi oss i ett mycket prekärt läge när det gäller förutsättningarna för landets regionala flygplatser samt mindre och medelstora flygoperatörers överlevnad.
  Publicerad 100421 Läs mer

 • Europaveckan i Blekinge

  Europaveckan 2010 är runt hörnet. Veckan avslutas med Europadagen den 9 maj, men med start den 3 maj anordnas en rad intressanta evenemang i Blekinge.
  Publicerad 100420 Läs mer

 • Kulturpengar till skärgårdsopera och integration

  Region Blekinges kulturnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 16 april att ge projektstöd till två kulturprojekt i Blekinge. Den totala summan uppgår till 125 000 kronor.
  Publicerad 100420 Läs mer

 • Kondoleanser till Polen från Småland och Blekinge

  Under helgen sände de tre regionråden i Blekinge, Kalmar och Södra Småland sina kondoleanser till sina kolleger i norra Polen.
  Publicerad 100419 Läs mer

 • Brev till minister gällande Globaliseringsprojektet

  Vår önskan är att fler individer ska få chansen att stärka sin konkurrenskraft inom ramen för de möjligheter till kompetensutveckling som erbjuds via den Europeiska Globaliseringsfonden.
  Publicerad 100407 Läs mer

 • Ungdomsprojektet Yc3 skickade hälsning till EU-kommissionen

  Projektet Yc3 som drivs av Region Blekinge skickade en hälsning till den nytillträdda EU-kommissionären Androula Vassiliou, ansvarig för ungdomsfrågor.
  Publicerad 100325 Läs mer

 • Gemensam Blekingesatsning på TUR-mässan

  Torsdag till söndag denna vecka pågår den årliga TUR-mässan i Göteborg. Skandinaviens största turistmässa. Blekinge finns på plats med en samlad och enhetlig monter.
  Publicerad 100324 Läs mer

 • Stort intresse för Region Blekinges Kinasatsning

  Mingel, många frågor, mycket inspiration och flera intresserade företagare blev resultatet när Region Blekinge arrangerade en första informationsträff om sitt deltagande på världsutställningen Expo 2010 i Shanghai.
  Publicerad 100323 Läs mer

 • 258 miljoner till Blekinges utveckling

  När Region Blekinges styrelse träffades den 17 mars för årets andra sammanträde behandlades bland annat Region Blekinges årsredovisning för 2009. I den framkommer att Region Blekinge varit aktiva i samordningen av Blekinges utveckling genom att ta hem EU-medel.
  Publicerad 100318 Läs mer

 • Blekingarnas bild av Blekinge kartlagd

  Skärgården, småskaligheten och närheten till kontinenten och hela Östersjöregionen lyfts fram som Blekinges stora attraktionskrafter.
  Publicerad 100312 Läs mer

 • Volvo och Dynapac senaste deltagarna i Blekinges största kompetensutvecklingsprojekt

  Projektet är riktat mot företag inom fordonsindustrin som vill stärka sin viktigaste tillgång – människan.
  Publicerad 100309 Läs mer

 • Anbudsförfrågan utbildningar riktade mot fordonsindustrin

  Vi erbjuder er härmed att inkomma med anbud på utbildningar enligt bifogad specifikation. Anbudstiden går ut 2010-03-22.
  Publicerad 100308 Läs mer

 • Möt Kina- Småland Blekinge lanserar Expo 2010 i Shanghai

  Region Blekinge bjuder in till lanseringen av den storsatsning som Småland och Blekinge gör tillsammans under världsutställningen, Expo 2010 i Shanghai. Under en informationsträff den 17 mars berättar vi hur du kan delta och vilken enorm potential det finns för svenska företag att utvecklas på en kinesisk marknad.
  Publicerad 100303 Läs mer

 • Sven Kastö blir ansvarig för Smålands och Blekinges Europakontor

  I mars tillträder Sven Kastö som kontorschef för Småland och Blekinges Europakontor i Bryssel. Sven har lång erfarenhet av arbete med europafrågor, senast från Stockholmsregionens kontor i Bryssel, som EU-politisk handläggare.
  Publicerad 100209 Läs mer

 • Miljö och påverkan i fokus på internationellt ungdomsseminarium i Växjö

  På seminariet Baltic Green Day diskuterades ungdomars möjligheter till påverkan och deras tankar om miljö.
  Publicerad 100209 Läs mer

 • Karlskrona kommun är med och delar på 40 miljoner från South Baltic

  Vid South Baltic-programmets tredje beslutsmöte den 26-27 januari bifölls fyra svenska ansökningar med 40 miljoner kronor.
  Publicerad 100204 Läs mer

 • Sveriges regionala turismorganisationer samlas i Ronneby

  Torsdag och fredag den 4 och 5 februari samlas ett 40-tal politiker och tjänstemän från regionala turismorganisationer i hela Sverige i Ronneby. Det Regionala Nätverket för turism syftar till att vara ett forum för att stärka turismnäringen i Sverige.
  Publicerad 100204 Läs mer

 • Miljonsatsning på offentliga IT-tjänster i Blekinge

  När Region Blekinges styrelse träffades i Karlshamn för decenniets första sammanträde den 3 februari beslöts att göra en regional storsatsning på IT
  Publicerad 100203 Läs mer

 • Kompetensplattformar – Region Blekinge får nytt ansvarsområde

  Ny del i regeringens uppdrag till Region Blekinge innebär att Region Blekinge skall upprätta så kallade kompetensplattformar för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering.
  Publicerad 100112 Läs mer

 • Möjligt att söka medel från Baltic Sea Region Programme 4 jan - 22 mars

  Ansökningsperioden pågår 4 Januari till 22 mars 2010.
  Publicerad 100104 Läs mer

 • Kända opinionsbildares syn på Blekinge

  26 personer i ledande eller med opinionsbildande roll i Sverige såväl som utomlands har djupintervjuats gällande deras attityder gentemot Blekinge.
  Publicerad 091229 Läs mer

 • Omvärldens bild av Blekinge kartlagd i stor undersökning

  Region Blekinge har under hösten frågat över 800 svenskar om deras uppfattning om Blekinge.
  Publicerad 091210 Läs mer

 • Glädje vid utdelningen av kulturstipendier

  Under onsdagen den 9 december delades Region Blekinges kulturstipendier ut.
  Publicerad 091209 Läs mer

 • EU-miljoner till infrastrukturen i Sydöstra Sverige

  Mer än 800 miljoner kronor satsas på att förbättra infrastrukturen för att främja godstrafiken mellan Karlskrona och Gdynia. Sträckan blir nu en del av Motorways of the Sea-projektet och EU lämnar stöd med nästan 180 miljoner kronor.
  Publicerad 091208 Läs mer

 • Kontorschef till Sydsveriges Europakontor

  Regionförbunden i Sydsverige - Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg - kommer fr.o.m den 1 januari 2010 att driva ett gemensamt kontor i Bryssel.
  Publicerad 091201 Läs mer

 • Båtturismen i Blekinge - en brygga för samverkan

  Under tisdagskvällen den 24 november diskuterades Blekinges möjligheter att stärka sin position som en attraktiv region för båtturister.
  Publicerad 091124 Läs mer

 • Kulturprojekt i Blekinge får dela på 195 000 kronor

  Region Blekinges kulturnämnd beslutade vid veckans sammanträde att ge projektstöd till fem kulturprojekt i Blekinge.
  Publicerad 091113 Läs mer

 • Nya krafttag ska lindra effekterna av varsel i Blekinge - regionstyrelsen 11 nov

  -
  Publicerad 091111 Läs mer

 • Stort EU-projekt med talare från flera regeringsministerier samlas i Karlshamn

  Idag och imorgon håller projektet East West Transport Corridor II sitt uppstartsmöte i Karlshamn. Det stora arrangemanget hålls på Kreativum med deltagare från ett flertal Östersjöländers regeringsministerier.
  Publicerad 091108 Läs mer

 • Kraftiga satsningar på Blekinges kollektivtrafik föreslås i utredning

  Region Blekinges styrelse gav en parlamentariskt sammansatt utredningsgrupp i uppdrag att lämna förslag till långsiktig inriktning för och finansiering av Blekinges kollektivtrafik. Nu lämnar utredningsgruppen över sina förslag
  Publicerad 091020 Läs mer

 • 487 miljoner till infrastruktursatsningar i Blekinge

  487 miljoner till infrastruktursatsningar i Blekinge under 12 år fördelas i nya länstransportplanen
  Publicerad 091008 Läs mer

 • Blekinges varumärke - en bred process där många i Blekinge involveras

  Region Blekinge har inlett en bred process tillsammans med flera aktörer som handlar om att identifiera Blekinges unika fördelar.
  Publicerad 091007 Läs mer

 • Utredning ser över samverkansmöjligheter mellan de regionala kulturinstitutionerna

  Kulturnämnden beslöt vid sitt senaste sammanträde att under hösten påbörja en utredning som ska undersöka möjligheterna till en större samverkan mellan de regionala institutioner som finns i Blekinge och möjligtvis i ett större geografiskt sammanhang.
  Publicerad 091001 Läs mer

 • Blekinge deltar på Expo i Shanghai 2010

  Regionförbunden i de fyra regionerna Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg satsar gemensamt för att marknadsföra sydöstra Sverige på en internationell arena. Nästa år deltar man i världsutställningen i Shanghai - Expo 2010.
  Publicerad 090922 Läs mer

 • Miljöskyddsarbete för bättre samarbete

  Projektet Baltic Master II som med fokus på Östersjön verkar för att öka samarbetet i frågor som rör sjöfartens påverkan på miljön och oljeskyddsplanering var med och observerade övningen för att få värdefulla erfarenheter.
  Publicerad 090921 Läs mer

 • 200 miljoner från EU till utvecklingsinsatser i Blekinge

  Ärenden som behandlades var bland annat Region Blekinges delårsbokslut.
  Publicerad 090907 Läs mer

 • Intäktsbasen - nyckeln till Blekinges tillväxt

  Intäktsbasen - resultat från samarbetsprojekt för att bättre förstå Blekinges utveckling och vad som krävs för att nå en positiv utveckling i regionen.
  Publicerad 090825 Läs mer

 • 50 miljoner till innovativt Blekingeprojekt

  Den 10 juni fick Region Blekinge det positiva beskedet att EU:s Östersjöprogram beviljar ytterligare knappt 50 mkr till "East West Transport Corridor II" med fokus på miljövänliga transporter.
  Publicerad 090611 Läs mer

 • Budkavle för portföljmodell inom kulturområdet

  Region Blekinge är en av 21 regionala aktörer som stödjer den portföljmodell som föreslås i Kulturutredningen. Portföljmodellen innebär att landsting, regioner och kommuner får större inflytande i de statliga kulturpengarna.
  Publicerad 090528 Läs mer

Senast uppdaterad 2014-09-29

KONTAKT

Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona | Tel 0455 30 50 00 | E-post kansli@regionblekinge.se | Ansvarig utgivare Anna-Lena Cederström