Region Blekinge
 

Region Blekinge är nominerade till Guldlänken 2012

20 mars, 2012

Genom satsningen på finansieringsmetoden CrowdCulture har Region Blekinge tillsammans med Landstinget i Sörmland, Regionförbund Södra Småland och Stockholms läns landsting blivit nominerade till Guldlänken 2012 (The Swedish E-government Awards). Modellen CrowdCulture har utvecklats på initiativ av Fabel Kommunikation och har skapats i samverkan med SICS (Swedish Institute of Computer Science).

CrowdCulture är en typ av crowdfunding-modell och lanserades i Blekinge i januari 2012 och som fungerar som ett komplement till Region Blekinges övriga kulturfinansiering. Enkelt beskrivet innebär modellen att medborgarna kan hjälpa till att finansiera ett kulturprojekt som kompletteras av medel från Region Blekinge.

Satsningen på CrowdCulture är ett sätt att möjliggöra mindre kulturinitiativ och föra kulturen närmare medborgaren. Syftet med satsningen är också att synliggöra den process som ett projekt går igenom innan det blir verklighet. I tidigare stödsystem syns bara de initiativ som beviljas finansiering och kriterierna är svåra för små aktörer att leva upp till. Genom crowd funding vill vi skapa möjlighet för fler att söka och ta del av den regionala kulturbudgeten. Det är öppet för att alla lägga upp projekt men projekten ska uppfylla tre kriterier:

  • Medel får inte gå till ordinarie verksamhet
  • Projektet ska vara till gagn för invånare i Blekinge
  • Projektet ska innebära nya samverkansformer

Guldlänken belönar den mest innovativa e-förvaltningsutvecklingen till nytta för medborgare och företag. E-förvaltning innebär kombinationer av verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och nya former av IT-stöd där relationerna mellan dessa tre olika komponenter kan variera. Juryn prioriterar särskilt det innovativa i utvecklingen, samt värdet för medborgare och/eller företag, men lägger mindre vikt vid storlek, alltså hur många som berörs av den aktuella utvecklingen.

Nomineringen är ett första steg. I april kommer juryn utse 4 finalister av de 11 seminfinalisterna och vinnaren utses under konferensen Offentliga rum i slutet av maj.

Guldlänken arrangeras av Vinnova, E-delegationen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Offentliga Rummet. Läs mer här.

Fler nyheter

KONTAKT

Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona | Tel 0455 30 50 00 | E-post kansli@regionblekinge.se | Ansvarig utgivare Anna-Lena Cederström