Gå direkt till innehållet

Tillgänglighet

God livskvalitet och tillgång till ett utvecklande arbetsliv ställer krav på bra och hållbara transporter. För jobbpendlaren är restid, reskostnad och pålitlighet i transportsystemet de viktigaste faktorerna.

Eftersatt infrastruktur
Satsningar på person- och godstransportförbindelser i sydöstra Sverige har historiskt sett varit lågprioriterade i skuggan av järnridån enligt OECD.4 Infrastrukturen till och inom regionen är föråldrad och har kapacitetsproblem med många flaskhalsar. För att hantera framtidens behov och möjligheter behöver förbindelser och transportinfrastrukturen förbättras. 

Nära till jobb och utbildning
God livskvalitet och tillgång till ett utvecklande arbetsliv ställer krav på bra och hållbara transporter. För jobbpendlaren är restid, reskostnad och pålitlighet i transportsystemet de viktigaste faktorerna. Med effektiva transportsystem med god kollektivtrafik knyts kommuner samman i större och mer kompletta arbetsmarknadsområden. 
Människor kan njuta av en attraktiv livsmiljö i en kommun, men arbeta i en annan. Det ska även gå att bo i Blekinge och pendla till arbete och 
utbildning i grannlänen. Goda resmöjligheter mellan universitets- och högskoleorterna gynnar kunskap och utveckling i regionen. En utveckling av närtrafiken är viktig för landsbygdens behov av kollektivtrafik. Stora delar av Blekinges näringsliv förut-sätter även god kontakt med viktiga ekonomiska centra. Stockholmsflygen tar bara en timme och direkttågen från Köpenhamn ankommer varje timme.  

Digital tillgänglighet
Den digitala infrastrukturen är en viktig komponent i framtidens arbetsliv och informationssamhälle i hela Blekinge. Det är i synnerhet viktigt på landsbygden, då det kan vara en förutsättning för att kunna verka och bo kvar. Att arbeta på distans några dagar i veckan kan vara särskilt intressant för den som vill kombinera arbete med ett boende i Attraktiva Blekinge. Tjänsteutveckling inom besöksnäring och medborgarservice, inom e-hälsa etc. erbjuder både affärsmöjligheter och bättre livskvalitet.

Strategiskt läge i Europa
Närheten till Öresundsregionen och vår position som den naturliga porten mot stora befolkningscentra i det expansiva östra Europa är en stor styrka. Det handlar både om näringslivskontakter och kraftigt ökande godstransporter mot Polen, Baltikum, Ryssland och Kina. Utvecklingen drivs av globaliseringstrenden och EU:s ambition att utveckla Östersjöregionen till en stark makroregion där Polen idag är en viktig spelare. Även västra Europa kommer att bli mer lättillgängligt med den fasta förbindelsen över Fehrman Belt. Fortsatta satsningar på järnväg och E22 ökar närheten ytterligare. För att förkorta restiden vid internationella resor är direktflyg till ett europeiskt flygtrafiknav en möjlighet.