Gå direkt till innehållet

Besöksnäring

Region Blekinge har sedan 2004 det regionala ansvaret för frågor som rör besöksnäringen.

Verksamhetens huvudinriktning är att skapa förutsättningar för en god utveckling av besöksnäringen i Blekinge. De huvudsakliga uppgifterna är att i samverkan med de lokala turistorganisationerna, aktörer inom näringen och nationella organ arbeta med utvecklingen turistiska produkter och företag inom besöksnäringen. Region Blekinge initierar regionala projekt, samlar in och analyserar regional statistik och är den regionala företrädaren gentemot nationella organ.

Omvärldsbevakning, kompetenshöjande åtgärder, främja utvecklingen av boknings- och informationsplattformen visistblekinge.se samt att samverka med marknadsbolaget VisitBlekinge AB (svb) är ytterligare uppgifter för den regionala turistorganisationen.