Gå direkt till innehållet

Folkhälsa

Regionen bidrar i folkhälsoarbetet i Blekinge. Det är en viktig fråga för den regionala utvecklingen att se till den enskilda människans livskvalitet. Att människor har rätt förutsättningar för att ta ansvar för sin hälsa främjar utvecklingen. Samverkan är en nyckelfaktor för att nå framgång i folkhälsoarbetet. Det är först när flera samhällsaktörer går samman och enas om vilka behovsgrupper som bör prioriteras, vilka insatser som ska göras, vem som ska göra vad och hur man har för avsikt att följa upp, som folkhälsoarbetet kan bli lyckosamt. I Blekinge har landstinget, alla kommunerna, länsstyrelsen och Region Blekinge gemensamt antagit en folkhälsopolicy.

Folkhälsopolicyn och mer information finns på Landstinget Blekinges webbplats.

E_WARNING Error in file Template.php at line 1962: FilesystemIterator::__construct(/home/jhvpnquw/domains/regionblekinge.se/public_html/system/expressionengine/cache/default_site/page_cache/): failed to open dir: No such file or directory