Gå direkt till innehållet

Internationellt

Stärkt internationalisering med särkskilt fokus på Östersjöregionen pekas ut som en framgångsfaktor för Blekinges utveckling och ingår som ett horisontellt perspektiv i Bleingestrategin. Region Blekinge arbetar med internationella samverkansfrågor genom politiska nätverk och forum, deltagande i EU:s program och fonder och bevakning av policyfrågor med bäring på Östersjöregionen.

E_WARNING Error in file Template.php at line 1962: FilesystemIterator::__construct(/home/jhvpnquw/domains/regionblekinge.se/public_html/system/expressionengine/cache/default_site/page_cache/): failed to open dir: No such file or directory