Gå direkt till innehållet

Internationellt

Stärkt internationalisering med särkskilt fokus på Östersjöregionen pekas ut som en framgångsfaktor för Blekinges utveckling och ingår som ett horisontellt perspektiv i Bleingestrategin. Region Blekinge arbetar med internationella samverkansfrågor genom politiska nätverk och forum, deltagande i EU:s program och fonder och bevakning av policyfrågor med bäring på Östersjöregionen.