Gå direkt till innehållet
EU flagga vajar i vinden

EU:s strategi för Östersjöregionen

EU:s strategi för Östersjöregionen antogs under Sveriges EU-ordförandeskap 2009 och definierar de gemensamma utmaningar som länderna i Östersjöregionen står inför i dag. Strategin pekar ut tre gemensamma mål; rädda havsmiljön, sammmanlänka regionen och öka välståndet.

Östersjöstrategin har en egen webbplats, www.balticsea-region-strategy.eu.