Gå direkt till innehållet

Kompetensplattform

Kompetensplattform

Det är viktigt att stärka samverkan mellan den regionala tillväxtpolitiken, arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken och regeringen gav år 2010 aktörer med regionalt utvecklingsansvar i länen i uppdrag att etablera regionala kompetensplattformar för samverkan när det gäller kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt.

Syftet med de regionala kompetensplattformarna är att de ska bidra till:

  • ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet,
  • samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet,
  • ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering,
  • ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.

Regeringen gav 2013 ett uppdrag att förstärka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna

Som ett stöd i översikt, samordning av analyser, samordning och ökad kunskap och utbud och efterfrågan har vi i Blekinge tillsammans med de olika aktörerna inom kompetensområdet tagit fram ett förslag till Kompetensförsörjningsstrategi. I strategin beskrivs dels utvecklingsområden men också en strategi för samverkan.