Gå direkt till innehållet
Man visar Blekinge på karta.

Kompetensplattform

Kompetensplattform

Det är viktigt att stärka samverkan mellan den regionala tillväxtpolitiken, arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken och regeringen gav år 2010 aktörer med regionalt utvecklingsansvar i länen i uppdrag att etablera regionala kompetensplattformar för samverkan när det gäller kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt.

Syftet med de regionala kompetensplattformarna är att de ska bidra till:

  • ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet,
  • samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet,
  • ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering,
  • ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.

Regeringen gav 2013 ett uppdrag att förstärka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna

Som ett stöd i översikt, samordning av analyser, samordning och ökad kunskap och utbud och efterfrågan har vi i Blekinge tillsammans med de olika aktörerna inom kompetensområdet tagit fram ett förslag till Kompetensförsörjningsstrategi. I strategin beskrivs dels utvecklingsområden men också en strategi för samverkan.