Gå direkt till innehållet

Business Blekinge

Business Blekinge är ett samarbete mellan Blekinges fem kommuner, Länsstyrelsen och Region Blekinge. Business Blekinges uppgift är att höja Blekinges attraktionskraft för nationella och internationella investeringar. Business Blekinge ska systematisera samarbetet mellan kommuner och regionala aktörer för att proaktivt kunna attrahera potentiella investerare, främst inom Blekinges tre styrkeområden marin teknik, ICT (informations- och kommunikationsteknik) och shaping. Information om styrkeområdena finns på Blue Science Park, Swedish Waterjet Lab samt Techtank. Andra områden kan komma ifråga beroende på hur marknaden och företagen utvecklas.

Detta är några saker Business Blekinge ska göra:

  • Teckna avtal om samarbete med Business Sweden.
  • Införa ett gemensamt register med lediga lokaler, kommersiella fastigheter och mark. Se karta på Objektvision.
  • Beskriva Blekinges styrkeområden utifrån potentiella investerares intresse (se under dokumentation).
  • Ta fram gemensam dokumentation som beskriver förutsättningarna för att investera i Blekinge.
  • Genomföra regionala seminarier om vad som krävs för att attrahera investeringar till regionen.
  • Ta fram förslag på hur verksamheten kan organiseras och struktureras på längre sikt.

 

Business Blekinge är regional partner till