Gå direkt till innehållet

Innovation

En innovationsstrategi för Blekinge är framtagen inom insatsområde Arbetsliv i Blekingestrategin. Det är en regional strategi, som visar vår riktning och vad vi vill satsa på. Vi vill nå vår fulla potential, bygga på det vi har, stärka och utveckla. Tillsammans.

Regeringen har tagit fram en innovationsstrategi för Sverige och Europa 2020 är EU:s tillväxtstrategi för de kommande tio åren.

I maj 2014 anordnade Region Blekinge en innovationsdag med ett axplock av innovativa företag och verksamheter på programmet. Efter dagen erbjöds deltagarna att lämna synpunkter och reflektioner på innovationsstrategin för Blekinge. Innovationsstrategin bearbetades och i april 2015 antogs den av Region Blekinges styrelse. 

Presentationer från seminarium Innovationsstafetten 29 april 2015:

Huvudpresentation - Sofie Arvidsson
Vad är innovation - Danerlöv Paulsen
Medarbetarkraft - Annika Nordström
Användarkraft - Marie Pernebring
Användarkraft - Susanne Gustavsson