Gå direkt till innehållet

Ung framtid i Blekinge

Blekinges regionala strategi utgör en länk mellan Sveriges nationella ungdomspolitik och Blekingeaktörernas insatser för unga.

Ungdomspolitiken i Sverige

Ungdomspolitiken prioriterar särskilt:

  • ungas inflytande
  • ungas egen försörjning
  • ungas psykiska hälsa

Alla statliga beslut och insatser ska ha ett ungdomsperspektiv.

Regional strategi

  • Blekingestrategin pekar på vikten av att Blekinge erbjuder goda förutsättningar för unga att leva och bo i Blekinge. 
  • Ungdomskraft Blekinge är ett initiativ där länets aktörer beskriver målsättningar, arbetssätt och fokusområden för att halvera ungdomsarbetslösheten i Blekinge till år 2017.  

Region Blekinge arbetar för sektorsövergripande samverkan kring ungas framtid på lokal, regional och nationell nivå.