Gå direkt till innehållet

Blekinge

Blekingestrategin 

Förnyelse och utveckling i företag och offentlig verksamhet förutsätter ungas engagemang.

Blekinges utveckling är kopplad till förmågan att attrahera unga.  

Regional handlingsplan - Ungdomskraft Blekinge

Ungdomsarbetslösheten i Blekinge har efter fordons- och finanskriserna etablerat sig på en hög nivå som utmärker sig i riket. 

I intiativet Ungdomskraft Blekinge har blekingeaktörer tagit fram en handlingssplan för att halvera ungdomsarbetslösheten i Blekinge till år 2017. Handlingsplanen (pdf) beskriver aktörernas samsyn kring målsättningar, arbetssätt och fokusområden för att lösa ungdomsarbetslösheten.

Navigatorcentrum och Blekingemodellen

Blekingekommunernas samverkan kring att stärka och matcha unga mot arbetsmarknaden har utvecklats till samhandling där samtliga kommuner nu möter sina unga invånare under ett gemensamt namn - Navigatorcentrum.  

Navigatorcentrum är fysiska platser, etablerade i varje kommun, som erbjuder unga en väg in och flera vägar ut till hela Blekinges arbetsmarknad. Navigatorcentrum erbjuder personlig utveckling, stöd i jobb- och praktiksök, CV-skrivande, studie- och företagsbesök och kunskap i hälsa, jämställdhet och personlig ekonomi.

Nu kan exempelvis en ung Olofströmsbo genom sitt lokala Navigatorcentrum erbjudas praktik i Sölvesborg, arbetslivorienterad rehabilitering i Karlshamn, entreprenörskurs i Karlskrona eller jobb i Ronneby. Kommunerna ser Blekinges unga som en gemensam resurs och tar gemensamt ansvar för att stödja unga på väg till arbetsmarknaden oavsett var man bor i länet. Detta kallar kommunerna för Blekingemodellen.

Navigatorcentrum medfinansieras av Europeiska socialfonden, programområde 3.

 

Samverka med kommunerna

Alla unga är individer med egna förutsättningar - därför ligger stort fokus på att skapa en flora av vägar ut mot arbetsmarknaden. Det ska finnas vägar till arbetsmarknaden för alla!

Kontakta gärna din kommuns arbetsmarknadssenhet för mer information.