Gå direkt till innehållet

Nationellt

Sverige fick en ny ungdomspolitik 2014

Det nya målet är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Ungdomspolitiken är sektorsövergripande och berör områden som utbildning, arbete, inflytande, hälsa, fritid och kultur. Alla sektorer har gemensamt ansvar för att nå det ungdomspolitiska målet. 

Ungdomspolitiken prioriterar särskilt:

  • ungas inflytande
  • ungas egen försörjning
  • ungas psykiska hälsa

Alla statliga beslut och insatser ska ha ett ungdomsperspektiv.

Mer om ungdomspolitiken hittar du hos Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, MUCF.

Arbetsmarknadspolitiken ska få större genomslag lokalt. Regeringens nya verktyg för detta är Delegationen för unga och nyanlända i arbete.